English version of this page

Bedre lavkarbonøkonomi ved hjelp av hydrogen og CCS (Elegancy) (avsluttet)

Nordisk institutt for sjørett har nylig blitt med som partner i prosjektet Elegancy. Prosjektet inngår i instituttets portefølje innen forskning på miljøvennlig energi.

Bildet kan inneholde: blåhalsarbeider, konstruksjon, bygningsarbeider, lager.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foto: Illustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er den eneste teknologien som kan redusere CO2-utslipp fra fossile drivstoff i betydelig grad. Uten CCS vil det være vanskelig å holde den globale temperaturøkningen innenfor grensene fastsatt i Paris-avtalen. CCS er også den eneste måten å oppnå betydelige utslippskutt i for eksempel stål- og sementindustrien og den petrokjemiske industrien.

Tverrfaglig prosjekt

Førsteamanuensis Catherine Banet, Nordisk institutt for sjørett, vil lede den juridiske forskningen i prosjektet, i tett samarbeid med Sintef Energi, som er koordinator, I tillegg er flere norske partnere fra industrien involvert i prosjektet, som Gassnova, Statoil Petroleum og Aker Solutions. Catherine Banet vil bidra med sin ekspertise innen blant annet energi- og EUrett, i tillegg til forvaltningsrett.

I alt er det 22 partnere i prosjektet.

Finansiering

Prosjektet mottar finansiering fra EUs Horizon 2020 forskningsprogram ERA Net Cofund under ACT kontrakt nr. 691712, og er et samarbeidsprosjekt mellom EU og Norges forskningsråd.

Prosjektet ble påbegynt i 2017 og avsluttes i 2020.             

Resultat

Prosjektet vil bidra med nye løsninger på tekniske utfordringer når det gjelder transport, injeksjon og lagring av CO2. Det er et mål å redusere utslipp og bedre folks miljøvennlige omgivelser.

Prosjektet har som mål å publisere vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter fra forskere som er ansatt i prosjektet. Instituttet skal bidra med forskning på doktorgrads- og  post.doc-nivå. Det blir god anledning for studenter til å skrive masteroppgaver innenfor feltet.

 

 

 

 

Emneord: CO2-fangst, NCCS, hydrogen, utslipp, Miljøvennlig energi, elegancy
Publisert 23. aug. 2018 13:58 - Sist endret 8. des. 2020 14:35

Deltakere

  • Alice O'Brien
  • Sofie van Canegem
Detaljert oversikt over deltakere