Tingrettskollokvium: Gjerde- og beitelovgivningen - eksempler fra nyere rettspraksis

Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil innlede over HR-2018-872, og jordskifteoverrettsleder Magne Reiten innleder over sak 17-033432SKJ-FROS.

Kollokviet vil begynne med lunsj fra kl. 12:30, og det faglige programmet starter kl. 13:00. Nedenfor ligger lenker til de to dommene som skal presenteres og utgjøre utgangspunktet for diskusjonen.

Emneord: Tingsrett, beite- og gjerdelovgivning
Publisert 25. feb. 2019 15:29 - Sist endret 11. mars 2019 14:36