Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 3. apr. 2019 12:3015:00, Lødrups kjeller, Karl Johansgt. 47, Domus Media (midtbygningen), inngang fra vestfløyen

Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil innlede over HR-2018-872, og jordskifteoverrettsleder Magne Reiten innleder over sak 17-033432SKJ-FROS.