English version of this page

FUTURES4Fish

Adaptive sosioteknologiske løsninger for norsk fiskeri og havbruk

Om prosjektet

NIFS deltar i dette prosjektet som ledes av Norges arktiske universitet (UiT). Se prosjektets hovednettside for mer informasjon.

 

Finansiering

FUTURES4Fish er finansiert av Norges forskningsråd (2022-2026), prosjekt 325814.

 

 

Publisert 12. aug. 2022 09:57 - Sist endret 12. aug. 2022 09:57