English version of this page

GOVOUT

Norsk utmark i endring: Mellom tradisjonelt landbruk, moderne konsum og grønn industrialisering (GOVOUT)

Om prosjektet

NIFS deltar i GOVOUT-prosjektet, som er ledet av forskningsstiftelsen Ruralis. Se prosjektets hovedside for mer informasjon.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnummer 303303.

 

 

Publisert 29. juli 2022 16:44 - Sist endret 3. aug. 2022 14:38