English version of this page

Havnett (Ocean Grid)

NIFS avdeling energirett deltar i prosjektet Ocean Grid, som handler om utvikling av et kraftnettverk til havs i samspill med havvindindustrien

Om prosjektet

Se prosjektets hovednettside for ytterlige informasjon.

Bakgrunn

Ocean Grid ledes av Equinor.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (prosjektnr.: 328670) med bidrag fra industripartnere.

 

 

Emneord: energirett, Havvind, kraftmarkedet
Publisert 10. aug. 2022 11:41 - Sist endret 10. aug. 2022 11:48