English version of this page

NCS C+

Norsk sokkel: En driver for klimapositive Norge

Om prosjektet

NCS C+ har som mål å utvikle fire klimapositive teknologier som skal bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og fjerne store mengder karbondioksid og metan fra atmosfæren. UiO ved NIFS er partner i arbeidspakke 6 Implementering av de klimapositive løsningene. Se prosjektets hovednettside for mer informasjon.

Finansiering

NCS C+ er finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnr 328715, i perioden 2022–2024.

Samarbeid

Prosjektet koordineres av Sintef Energi AS.

 

 

Emneord: Karbonfangst og -lagring, fornybar energi, Hydrogen
Publisert 15. aug. 2022 14:23 - Sist endret 6. sep. 2022 15:18