The Norwegian Continental Shelf: A Driver for Climate-Positive Norway (NCS C+)

NIFS deltar i prosjektet NCS C+, som utvikler teknologier for å redusere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren og i havet, og lagre dem i havbunnen på norsk kontinentalsokkel.

Om prosjektet

 

Prosjektets hovedside på Sintef.no.

Bakgrunn

Prosjektet tar for seg ulike metoder for å fjerne drivhusgasser fra havet og fra atmosfæren, som oppsummert i diagrammen nedenfor:

Metoder for å fjerne drivhusgasser fra atmosfæren og fra havet, og largring av disse i havbunnen. Kilde: SINTEF Energi AS.

Kilde: SINTEF Energi AS.

Finansiering

Norges forskningsråd finansierer dette prosjektet som er ledet av SINTEF Energi AS.

Samarbeid

Flere detaljer på prosjektets hovedside på Sintef.no.

 

 

Emneord: klimagassreduksjon, Karbonfangst og -lagring, Hydrogen
Publisert 15. juli 2022 13:55 - Sist endret 22. juli 2022 13:11