Felles interesser, identiske midler? Fornybar energi fremmet som et miljømål (avsluttet)

Prosjektets mål er å bidra med et nytt perspektiv til den pågående debatten relatert til forholdet mellom Artikkel 192 og 194 TEUV.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Den fornyede debatten om fornybar energi i EUs primær- og sekundærlovgivning kombinert med den raske utviklingen i EU-domstolens praksis samt EUs regelverk, resulterer i et mangfold av spørsmål knyttet til dens riktige plassering i EU-retten.

Unntaksreglene for medlemsstatene har til nå vært svært vage og det er derfor en nødvendighet å følge utviklingen av EU-domstolens tolkning knyttet til hvordan medlemsland kan nå sine mål uten å komme i konflikt med EU-rettens grunnleggende prinsipper og hvordan et felles mål kan best nås med samme midler eller unilateralt.

Mål

Målet med forskningen er å bidra med et nytt perspektiv til den pågående debatten relatert til forholdet mellom Artikkel 192 og 194 TEUV. Dette gjør seg spesielt gjeldende innen fornybar energi og samspillet mellom medlemslandene og EU har behov for en klarere tolkning av hvordan EUs primærlovgivning skal tolkes opp mot sekundærlovgivningen.

Prosjektets hovedmål er så langt det er mulig å analysere de juridiske problemstillingene som oppstår i lys av den stadige regelverksutviklingen og påfølgende tolkning av denne innen fornybar energi, på EU-rettslig plan.

Resultater

Forskningsartikkel: Sveen, Thea Bygjordet (2014). The interaction between Article 192 and 194 TFEU. MarIus.  ISSN 0332-7868.  446, s 157- 182.

Seminarrapport i samarbeid med Institutt for energi- og reguleringsrett Berlin (Enreg): EU Renewable Energy Law - Legal challenges and new perspectives by Angus Johnston, Juliane Steffens, Lydia Scholz, Sirja-Leena Penttinen, Kim Talus, Thea Sveen and Carsten König. MarIus 446, 2014. 206 p.

Bakgrunn

Prosjektet er et delprosjekt startet av Norsk Institutt for sjørett, under “Omorganisering av kraftsektoren”. Prosjektet startet i 2014 og vil vare ut året. Prosjektet er utelukkende basert på EU-rett.

 

Publisert 19. mai 2014 15:00 - Sist endret 8. des. 2017 15:59

Kontakt

Thea Bygjordet Sveen, forsker

E-post: thea.bygjordet@gmail.com

Mobil:  +47 920 28 162

Prosjektets hovedside er på engelsk.

 

In English