Publikasjoner fra Sjøforsikringsprosjektet

Nyere artikler og bøker

  • Solum: Sikkerhetsregulering og kaskoforsikring av skip, MarIus 399, 2011
  • Kløve: P&I assurandørens risikoeksponering ved lasteskadeansvar under unimodal og multimodal transport, MarIus 402, 2011
  • Wilhelmsen: Ny markedsdeling for sjørøveririsiko i NSPL 2010, i MarIus 406, 2011
  • Falchenberg: Den ledende assurandørens stilling ved koassuranse. En komparativ analyse av norsk og engelsk rett.  MarIus 408, 2012
  • Wilhelmsen: When pirates capture the cargo, i SIMPLY 2010, MarIus 400, 2011
  • Oftedal: Byggerisikoforsikring. En komparativ analyse av de norske og de engelske reglene for byggerisikoforsikring, MarIus 412, 2012
  • Wilhelmsen: Deductibles as self insurance. The English and Norwegian approach, i SIMPLY 2011, MarIus 414, 2012
  • Wilhelmsen/Bull: Norwegian cargo insurance, Gyldendal Akademisk 2012

Artikler i arbeid

Nordisk plan 2013

Nordisk Plan 2013 – internasjonal harmonisering eller nordisk renessanse.  Skal publiseres i skriftserien MarIus som konferanseinnlegg fra Det 25. Nordiske sjørettsseminar i Åbo i august 2012.

Flexibility, foreseeability, and reasonability in the Nordic Marine Insurance Plan 2013. Skal publiseres i skriftserien MarIus som konferanseinnlegg fra Det 6. ECMLR-seminaret i Palermo i september 2012.

Annet

Wilhelmsen: Liability and insurance clauses in contracts for vessel services in the Norwegian offshore sector - the knock for knock principle. Skal publiseres I en bok med konferanseinnlegg fra Oslo-Southampton-Tulane-seminarer i 2010, 2011 og 2012 og i SIMPLY 2012.

 

Publisert 7. nov. 2012 15:56 - Sist endret 26. mai 2017 16:19