Sjøsikkerhetsprosjektets publikasjoner og foredrag

Angela Ekoldt Askjer: Sikkerhetsreguleringen for flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten (bibsys)

Catherine Banet: The Use of market-based instruments in the transition from a carbon-based economy (bibsys)

Iliana Christodoulou-Varotsi, American College of Greece-Deree College, Athen: Maritime Safety Laws and Policies of the European Union and the United States of America: Antagonism or Synergy? (springer.com)

Audun Hagene Egge, NIFS: Personell kompetanse i akuttsituasjoner til sjøs

Audun de Flon: Lystbåters vikeplikt for nyttetrafikk

Terese Hallén, NIFS: En komparativ studie av norsk og spansk lovgivning om oljeforurensingsansvar

Per-Christian Klem: Anløpsforskriften

Linn Terese Mostad: Kontraktsregulering og sikkerhetskultur

Erik William Mowinckel Knudsen: Gjennomføring av sjøsikkerhetskonvensjoner i norsk rett

Hanne Sofies Logstein: Myndighetenes forvaltning av sikkerhetsregelverket i petroluemsvirksomheten (bibsys)

Alla Pozdnakova: Anonymity of shipowners as a maritime security problem - EU law implications (bibsys)

Alla Pozdnakova:Places of refuge for vessels in the Barents sea: Perspectives of the Norwegian-Russian cooperation (2009) 15 JIML 495

Henrik Ringbom, EMSA: EU maritime safety policy and international law (bibsys)

Linn Hoel Ringvold, NIFS: Navigering i vanskelig lovvalgsfarvann – Roma II art. 7 med særlig blikk på sjørettslige tvister

Helena-Maria Rolim: The Ballast Water Convention (bibsys)

Erik Røsæg (med Torgeir Hovden and Torgeir Willumsen, Wikborg, Rein & Co): Energiøkonomisering i logistikkjeder: A system for queuing in ports (finansiert av Det norske Veritas, NFR)

Erik Røsæg: Minimizing Energy Consumption in Logistics Chains

Erik Røsæg: A system for queuing in ports

Erik Røsæg: The Rotterdam Rules as a Model for Multimodal Transport Law

Erik Røsæg: Kontrakter i skipsfart - kan de endres til fordel for bedre samhandling skip/havn?

Erik Røsæg: Deepwater Horizon

Erik Røsæg: The rebirth of the HNS Convention

Erik Røsæg: Havnekøer som miljøproblem

Erik Røsæg: Multinational transport company groups above and beyond nation states : how does the law respond to that?

Erik Røsæg: Ansvarsbegreninger - et gammelt institutt under angrep

Erik Røsæg: Bør begrensningsreglene i sjøretten samkjøres mht prosessuelle regler?

Erik Røsæg: Norway – Catastrophic Harms/ Catastrophic damages – liability and insurance

Erik Røsæg: Retroactive effect of the LLMC protocol1996

Kristina Siig: International bekæmpelse af pirater – en studie i hensigtsmæssighedsvurderinger (i Udenrigs) (bibsys)

Marie Hilløy Solheim: Rederiets ansvar for flyktninger

Ragnhild Steigberg, NIFS: Respons etter miljøulykker til sjøs i Nord-Norge og Nord-Russland (finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet)

Per Amund Uldalen, NIFS: OPA 90 (bibsys)

Linn Beate Wold: Certepartiregulering av risiko for terror

Alla Pozdnakova: Criminal jurisdiction over perpetrators of ship-source pollution : international law, state practice and EU harmonisation

Foredragene fra startseminaret er samlet i i tidsskriftet MarIus nr. 371, 2009 (bibsys)

 

Publisert 1. nov. 2009 14:06 - Sist endret 22. okt. 2013 08:54