Strategi

Strategien til Nordisk institutt for sjørett er Instituttet sin forskningsstrategi. Se under Om forskningen ved Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett. Årsrapportar finn du under Strategi.