Strategi

Strategien til Nordisk institutt for sjørett er Instituttet sin forskningsstrategi. Nordisk institutt for sjørett og Senter for europarett. Årsrapportar finn du under Strategi.