Louis Boumans

Bilde av Louis Boumans
English version of this page
Telefon +47 22859685
Mobiltelefon +47 45692408
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Andre tilknytninger Teknisk- og administrative

Oppgaver
Som forskningsrådgiver tilbyr jeg støtte med søknadskriving og drift av eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Bakgrunn
Jeg har en variert akademisk bakgrunn innen humaniora (PhD i arabisk og lingvistikk Nijmegen, NL, 1998) og deretter biologi (PhD i evolusjonsbiologi / entomologi, Oslo, 2015). Innimellom har jeg jobbet ved forskjellige universiteter i Nederland som postdoc, foreleser og prosjektleder for hovedsakelig EU-finansierte forsknings- og forsknings-infrastrukturprosjekter. Fra 2017-2020 jobbet jeg på UiOs Kulturhistorisk museum som leder for forskningsprosjektet Saving Oseberg. Å forberede tilskuddssøknader var en del av mine oppgaver i disse forskjellige stillingene.

Publisert 25. nov. 2020 18:52 - Sist endret 4. jan. 2021 13:00