Louis Boumans

Bilde av Louis Boumans
English version of this page
Telefon +47 22859685
Mobiltelefon +47 45692408
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Oppgaver
Som forskningsrådgiver tilbyr jeg støtte med søknadskriving og drift av eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Bakgrunn
Jeg har en variert akademisk bakgrunn innen humaniora (PhD i arabisk og lingvistikk Nijmegen, NL, 1998) og deretter biologi (PhD i evolusjonsbiologi / entomologi, Oslo, 2015). Innimellom har jeg jobbet ved forskjellige universiteter i Nederland som postdoc, foreleser og prosjektleder for hovedsakelig EU-finansierte forsknings- og forsknings-infrastrukturprosjekter. Fra 2017-2020 jobbet jeg på UiOs Kulturhistorisk museum som leder for forskningsprosjektet Saving Oseberg. Å forberede tilskuddssøknader var en del av mine oppgaver i disse forskjellige stillingene.

Publisert 25. nov. 2020 18:52 - Sist endret 4. jan. 2021 13:00