Ayoub Tailoussane

Bilete av Ayoub Tailoussane
English version of this page
Rom DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Sjørett
  • Forebygging av sammenstøt mellom fartøy på sjøen (COLREGS 1972)
  • Autonome skip
  • Teknologi, kunstig intelligens og jus
  • Lingvistikk og språkbruk i jus

Tema for avhandlingen

Jeg skriver min doktorgradsavhandling om de internasjonale reglene for forebygging av sammenstøt på sjøen, og hvordan disse reglene virker på autonome, dvs. førerløse, skip. I avhandlingen vil jeg identifisere regler og begreper i den gjeldende traktaten som kan stenge for bruk av førerløse skip. Jeg vil drøfte mulige endringer av regelverket for å tilrettelegge for innføring av ny teknologi.

Kan de gjeldende reglene, som forutsetter tilstedeværelse av mannskap om bord fartøyene, fortsatt gjelde for, og følges av, autonome fartøy? Programmering krever presise og kvantitative regler og data. Dette er et særtrekk som stort sett ikke forbindes med lovtekster, forskrifter og andre rettskilder. Dette skillet mellom teknologi og jus utgjør en utfordring for utviklingen av autonome navigasjonssystemer som kan styre  og manøvrere fartøy i samsvar med gjeldende lover. 

Avhandlingen er en del av Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI AutoShip. Avhandlingen har som mål å tilby programutviklere innsikt i hvordan regler til forebygging av sammenstøt tolkes fra et juridisk perspektiv, herunder av enkelte jurisdiksjoners domstoler. Avhandlingen tematiserer forholdet mellom jus og teknologi og hvordan disse påvirker hverandres utvikling.

Veileder

Trond Solvang

Bakgrunn

Stipendiat, Nordisk institutt for sjørett – Universitetet i Oslo, siden 2021

Master (LL.M.) i sjørett, Tulane Universitetet – Den juridiske skolen, New Orleans – USA, 2019 – 2020

Juridisk rådgivning, CMS Francis Lefebvre, Casablanca – Marokko, 2017 – 2019

Bachelorgrad og master i privat- og forretningsrett, Mohammed V universitetet – FSJES, Rabat – Marokko, 2012 – 2017 

 

Emneord: Autonome skip, Autonomous vessels, COLREGS, Forebyggin av sammenstøt, Avdeling for sjørett

Publikasjonar

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 4. nov. 2021 10:25 - Sist endra 1. aug. 2022 13:45

Prosjekt