Gullik-André Fjordbo

Bilete av Gullik-André Fjordbo
Mobiltelefon 90216584
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det juridiske fakultet (Student)

Tema for doktoravhandlingen

Jeg skriver om konsekvensutredninger av vindkraftverk.

Bakgrunn

2022–2026: Stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett

2022–2022: Advokatfullmektig i BAHR

2021–2022: Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett

2018–2020: Juridisk konsulent hos Huseierne

2016–2022: Master i rettsvitenskap

Ytterligere bakgrunn på min LinkedIn-profil

Publikasjoner

Fjordbo, Gullik-André, «Hensynet til reindriften i vindkraftsaker: I hvilken grad ivaretar reglene om konsesjon og ekspropriasjon hensynet til reindriften i vindkraftsaker?» MarIus, 559, 2022

 

Emneord: Energirett, Energy Law, Konsesjonsrett, Ekspropriasjonsrett, Samerett, NorthWind
Publisert 16. aug. 2022 15:48 - Sist endra 24. aug. 2022 13:41

Prosjekt