Gullik-André Fjordbo

Bilete av Gullik-André Fjordbo
English version of this page
Mobiltelefon 90216584
Rom Østfløyen, 1. etasje, rom 148B
Brukarnamn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tema for doktoravhandlingen

Jeg skriver en doktoravhandling om konsekvensutredninger av vindkraftverk på land og til havs.

Jeg er også tilknyttet FME NorthWind, et forskningssenter for vindkraft. Et av målene til NorthWind er å utvikle verktøy og innsikt for bærekraftig utvikling av vindkraft. Dette skal blant annet bidra til å løse miljø- og samfunnskonflikter. Et regelverk som fører til tilstrekkelige konsekvensutredninger kan bidra til å nå dette målet. Planen min er foreløpig å redegjøre for gjeldende rett og eventuelt foreslå hvordan reglene kan forbedres for å gjøre prosessene mer effektive, forutsigbare og konfliktdempende.

Bakgrunn

2022–2026: Stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett

2022–2022: Advokatfullmektig i BAHR

2021–2022: Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett

2018–2020: Juridisk konsulent hos Huseierne

2016–2022: Master i rettsvitenskap

Ytterligere bakgrunn på min LinkedIn-profil

Publikasjoner

Fjordbo, Gullik-André, «Hensynet til reindriften i vindkraftsaker: I hvilken grad ivaretar reglene om konsesjon og ekspropriasjon hensynet til reindriften i vindkraftsaker?» MarIus, 559, 2022

 

Emneord: Energirett, Konsesjonsrett, Ekspropriasjonsrett, Samerett, Forvaltningsrett, EØS-rett, Miljørett
Publisert 16. aug. 2022 15:48 - Sist endra 12. okt. 2022 14:36