English version of this page

FME NorthWind

Vindenergi både til lands og til havs påvirker miljøet, og utbygginger kan være kontroversielle. Forskningen i NorthWind skal sikre at miljøpåvirkningene blir minst mulige. Senteret vil også engasjere seg for en kunnskapsbasert debatt om vindenergiutbygging, der alle perspektiver rundt vindenergi blir belyst.

Offshore vindmøller mot horisont. Foto.

Photo by Nicholas Doherty on Unsplash

 

Om prosjektet

NorthWind er et forskningssenter for vindkraft. Senteret ledes av SINTEF, og skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. 

Mål

Forskningen fra det nye senteret skal skape eksportmuligheter for norsk næringsliv og sikre at miljøpåvirkningene fra fremtidig vindkraftutbygging blir minst mulig.

Resultater

 

Bakgrunn

Senteret vil bygge på tidligere forskningssentre for miljøvennlig energi - FME (NOWITECH and CEDREN), og det vil komplementere andre relevante sentre (AMOS, BLUES, CINELDI, LowEmission, MOVE and NTRANS).

Finansiering

Senteret er delvis finansiert av Forskningsrådet. I tillegg kommer betydelig finansiering fra næringsliv og forskningsinstitusjoner.

logo forskningsrådet

Samarbeid

Forskningssentrene for miljøvennlig energi er ikke fysiske sentre, men består av flere organisasjoner og bedrifter som samarbeider. Det nye senteret, NorthWind, har tyngdepunkt i Trondheim, men har partnere fra hele landet. SINTEF Energi er vertsinstitusjon. I tillegg deltar NTNU, Universitetet i Oslo (UiO), Norges geotekniske institutt (NGI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i senteret.  

 

Emneord: Ekspropriasjonsrett, Fast eiendoms rettsforhold, Vegvesen
Publisert 11. jan. 2022 09:24 - Sist endret 11. jan. 2022 11:36