Karin Maria Bruzelius

Høyesterettsdommer
Bilete av Karin Maria Bruzelius
Telefon 22859590
Rom 125B DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO

Bakgrunn

Jur. kand. 1964 Lunds Universitet
Master of Law 1969

Tingsnotarie, rådhusrätten Gøteborg, 1964
Byråsjef, underdirektør, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet 1965-82
Advokat i Sjøassurandørenes Centralforening 1982-87
Samferdselsdepartementet, ekspedisjonssjef, 1987-88
Samferdselsdepartementet, departementsråd, 1989-97 

Høyesterettsdommer fra 1997-2011. 

Verv

- Medlem av Komitéen til bevarelse av Polarskipet Fram - vervet utløper mai 2012 - (ikke lønnet)
- Medlem av redaksjonsrådet for Nordic Journal of International Law (ikke lønnet)
- Styremedlem Tim Greves symposium (ikke lønnet)
- Bidragsyter Norsk Lovkommentar (lønnet)
- Bidragsyter Norges lover (lønnet)
- Bidragsyter Knoph: Oversikt over Norges rett (lønnet)
- Leder av Kabeltvistenemnda (lønnet) ...

 

Publisert 11. mars 2011 09:00 - Sist endra 8. nov. 2013 16:26