Karin Maria Bruzelius

Bilete av Karin Maria Bruzelius
Telefon 22859590
Rom 125B DMV
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett PB 6706 St. Olavs plass N-0130 OSLO

Bakgrunn

Jur. kand. 1964 Lunds Universitet
Master of Law 1969

Tingsnotarie, rådhusrätten Gøteborg, 1964
Byråsjef, underdirektør, ekspedisjonssjef i Justisdepartementet 1965-82
Advokat i Sjøassurandørenes Centralforening 1982-87
Samferdselsdepartementet, ekspedisjonssjef, 1987-88
Samferdselsdepartementet, departementsråd, 1989-97 

Høyesterettsdommer fra 1997-2011. 

Verv

- Medlem av Komitéen til bevarelse av Polarskipet Fram - vervet utløper mai 2012 - (ikke lønnet)
- Medlem av redaksjonsrådet for Nordic Journal of International Law (ikke lønnet)
- Styremedlem Tim Greves symposium (ikke lønnet)
- Bidragsyter Norsk Lovkommentar (lønnet)
- Bidragsyter Norges lover (lønnet)
- Bidragsyter Knoph: Oversikt over Norges rett (lønnet)
- Leder av Kabeltvistenemnda (lønnet) ...

 

Emneord: Høyesterett, Høyesterettsdommer

Publikasjonar

 • Bruzelius, Karin Maria (2022). Ansvar for skade som enelsparkesykkel «gjer»? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 403–412.
 • Bruzelius, Karin Maria (2017). Min rett, ja! Men hva med mine plikter? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 505–506. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2017-09-01.
 • Bruzelius, Karin Maria (2015). Offentlig eierskap i transportselskap. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Bruzelius, Karin Maria (2014). Domisil/bopel eller vanlig bosted - hvilken tilknytning skal vi kreve? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 53(6), s. 313–314. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-02-01.
 • Bruzelius, Karin Maria & Gaarder, Karsten (2014). Internasjonal privat- og prosessrett. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. s. 630–636.
 • Bruzelius, Karin Maria (2014). Familieretten. I Lilleholt, Kåre (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. s. 136–139.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Bruzelius, Karin Maria (2021). Forsikringsavtaleloven – en lov for vår tid? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 331–332.
 • Bruzelius, Karin Maria (2020). Abortnemnd – gammeldags og kvinnefiendtlig. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 127–128.
 • Bruzelius, Karin Maria (2020). Luganokonvensjonens artikkel 6 nr. 1. Høyesteretts kjennelse (HR-2019-2206-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 22(1), s. 14–16.
 • Bruzelius, Karin Maria (2019). Internasjonal privat- og prosessrett. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 677–684.
 • Bruzelius, Karin Maria (2019). Familieretten. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 150–153.
 • Bruzelius, Karin Maria (2015). Judicial review under the Nordic Constitution. I Strulea, Maria (Red.), 20th anniversary constitution of the Republic of Moldova. The role of constitutional justice in protecting the values of the rule of law. Editura Arc. ISSN 978-9975-61-921-9. s. 162–167.
 • Bruzelius, Karin Maria (2013). Ny vergemålslov. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 383–384.
 • Bruzelius, Karin Maria (2012). Bør det åpnes for bruk av islamske regler om arv i Norge? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 51(6), s. 321–322.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. mars 2011 09:00 - Sist endra 7. nov. 2022 14:08