Tilsettes sidegjeremål

Sidegjeremåla til dei tilsette  skal registrerast. Formålet med offentliggjeringa er å gi full openheit om kva for sidegjeremål og eigarinteresser den einskilde tilsette har.

Fakultetet var lenge den einaste eininga ved UiO som gjorde tilsettes sidegjeremål og eigarinteresser offentleg, fyrste gong i 2010. Frå og med 1. februar 2019 gjer UiO disse offentleg for alle tilsette.

UiO sitt oversyn over sidegjeremåla til alle tilsette.

 
Publisert 30. nov. 2010 11:19 - Sist endra 4. mars 2022 11:31