Tilsettes sidegjeremål

Sidegjeremåla til dei tilsette  skal registrerast. Formålet med offentliggjeringa er å gi full openheit om kva for sidegjeremål og eigarinteresser den einskilde tilsette har.

Fakultetet var lenge den einaste eininga ved UiO som gjorde tilsettes sidegjeremål og eigarinteresser offentleg. Frå og med 1. februar 2019 gjer UiO disse offentleg for alle tilsette.

UiO sitt oversyn over sidegjeremåla til alle tilsette.

 
Publisert 30. nov. 2010 11:19 - Sist endra 1. feb. 2019 08:43