Kvalitetssikring, akkreditering og evaluering

Evaluering og kvalitetssikring av forsking og studiar er ein del av verksemda, og kan skje både i eigen regi og av eksterne aktørar.

Akkreditering

Master- og PdD-studiane vart reviderte av NOKUT i 2007, og forskinga er under evaluering i regi av Norsk forskingsråd i 2009/2010.

Kvalitetssikring

Det juridiske fakultet følgjer universitetet sitt system for kvalitetssikring av studiane.

 

Evaluering av forskergruppene

Fakultetet oppnevnte i mai 2010 et nordisk panel som fikk i oppgave å gjennomføre en evaluering av forskergruppene. Det nordiske panelet levert sin rapport 18. november. Rapporten kan lastes ned her (pdf). Forskergruppeevalueringen vil videre bli behandlet av ledelsen og fakultetet.

 

Publisert 10. nov. 2009 15:22 - Sist endra 24. feb. 2016 12:27