Protokoll fra konstituerende møte i fakultetsstyret

Tirsdag 10. januar 2012 kl 1600, Kollegieværelset 1. etg Urbygningen/DA

Til stede: Hans Petter Graver, Kåre Lilleholt, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Irina Fodchenko, Per Arne Krumsvik, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Tobias Judin og Hedda Heier.

Observatør: Kirsten Sandberg

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Mari Theodorsen (referent)

 

Sak 1 Oppnevning av Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)

Jan Einar Barbo påpekte at i henhold til administrasjonsreglementet må studentrepresentanten også være medlem av fakultetsstyret, og at JSU ikke kan utpeke representant selv når reglene sier at styret velger.

Irina Fodchenko tok opp at de midlertidige burde vært representert i ITU.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som representanter til Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) med funksjonstid 01.01.12-31.12.15: Hans Petter Graver, Marit Halvorsen, Ole-Andreas Rognstad og Per Arne Krumsvik. Vararepresentantene til de faste vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte oppnevnes også som vararepresentanter til ITU.

Dekanen gis fullmakt til å oppnevne en studentrepresentant og personlig vara etter forslag fra JSU.

(Enstemig vedtatt)

 

Sak 2 Møtetider 2012

Styret ønsker mandager  kl 12-15 som fast møtedag.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetidspunkt for 2012:

  • mandag 13. februar, heldagsseminar
  • mandag 23. april, kl 09-12
  • mandag 11. juni, kl 12-15
  • mandag 15. eller 22. oktober, kl 12-15 (dato avklares senere)
  • mandag 10. desember, kl 12-15

(Enstemmig vedtatt)

 

Sak 3 Orienteringssaker

Hans Petter Graver forklarte hvilken praksis styret har hatt mht. skriftlige og muntlige orienteringssaker. Det var ingen innsigelser mot at denne praksisen videreføres.

  • a) Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016.
  • b) Årsplan 2012-2014 for Det juridiske fakultet.
  • c) Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet.

 

Sak 4 Eventuelt

 

 

Det juridiske fakultet, 11. januar 2012

Hans Petter Graver, dekan

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Publisert 11. jan. 2012 10:41 - Sist endra 15. feb. 2012 10:16