Organisasjon

Fakultetsstyret er det øvste organet ved Det Juridiske fakultet. Fakultetet har også ei fagleg leiing og ei administrativ leiing, attåt ein administrasjon.

Fakultetsstyret legg dei langsiktige strategiane innan forsking, undervising og formidling, og også innan arbeidsmiljø og personalpolitikk.

Den faglege leiinga ved fakultetet består av dekan, prodekan for studiar og prodekan for forsking. Den administrative leiinga består av fakultetsdirektøren og assisterande fakultetsdirektør.

Fakultetsadministrasjonen administrerer fellestenestene ved fakultetet, attåt store delar av studietilbodet ved fakultetet.

Fakultetet har også ei rekkje råd og utval:

Institutter

Sentre

Publisert 21. okt. 2009 13:35 - Sist endra 18. feb. 2022 13:12