Sakskart til ekstraordinært møte i fakultetsstyret

Mandag 24. september kl 10-12, Rom 571, Domus Nova

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. juni

Vedlegg (pdf):

  1. Protokoll fra styremøtet 11. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 11. juni godkjennes

 

Sak 2 Internt handlingsrom (IHR) - høringssvar fra Det juridiske fakultet

Vedlegg (pdf):

  1. IHR-roller og ansvar – høringssvar fra Det juridiske fakultet
  2. IHR-IT: Forslag til organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet
  3. IHR Bilagslønn: Forslag til standardiseringstiltak og innføring av systemstøtte - uttalelse fra Det juridiske fakultet
  4. IHR-studier: studentmobilitet: Inn- og utreisende utvekslingstudenter - høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet
  5. IHR-studier: Rutineendringer i godkjennings- og innpassingsarbeidet - høringssvar fra Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til synspunktene i forslagene til høringssvar med de kommentarene som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille høringssvarene fra Det juridiske fakultet.

 

Sak 3 Eventuelt

 

Samlefil med alle dokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 19.9.2012

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 19. sep. 2012 13:58