Protokoll fra sirkulasjonsbehandling

22.05.18 til 25.05.18

Saken ble sendt ut behandling på sirkulasjon 22.05.18-25.05.18 til fakultetsstyrets faste medlemmer: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Nils Gunnar Skretting, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Maria Conradi, Bjørn Sigurdsøn og Aksel Wilhelm Jebsen

V-SAK 1 Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for menneskerettigheter

Arkivsaksnr. 2018/5158

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for SMR:

  • Professor Stener Ekern
  • Stipendiat Natalia Torres
  • Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl
  • Seniorrådgiver Christian Boe Astrup
  • Student Vanessa Leversen eller Viktor Emanuel Sanden Espedal eller evt en annen student som oppnevnes av JSU/Studentparlamentet.

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

(Enstemmig vedtatt)

 

Det juridiske fakultet, 25. mai 2018

 

Publisert 3. juli 2018 14:55 - Sist endra 3. juli 2018 14:55