Sakskart til sirkulasjonsbehandling

22.05.18 til 25.05.18

V-SAK 1 Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for menneskerettigheter

Arkivsaksnr. 2018/5158

Vedlegg (pdf):

  1. Forslag til valgkomité

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for SMR:

  • Professor Stener Ekern
  • Stipendiat Natalia Torres
  • Seniorrådgiver Elisabeth Perioli Bjørnstøl
  • Seniorrådgiver Christian Boe Astrup
  • Student Vanessa Leversen eller Viktor Emanuel Sanden Espedal eller evt en annen student som oppnevnes av JSU/Studentparlamentet.

For fast ansatte representanter i komiteen er funksjonstiden fire, for stipendiat- og studentrepresentanten er funksjonstiden et år.

 

Det juridiske fakultet, 22. mai 2018

 

Publisert 3. juli 2018 14:44 - Sist endra 3. juli 2018 14:44