Sakskart til sirkulasjonsbehandling

18.01.19-25.02.19

V-SAK 1 Forslag til valgkomité for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnummer: 2018/13799

Vedlegg (pdf):

  1. Endelig forslag til valgkomité for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet:

  • Professor Finn Arnesen (leder) med professor Katja Franko som vara
  • Professor Ingunn Ikdahl med stipendiat Runar Hilleren Lie som vara 
  • Student Marita Lykke Sperrevik
  • Seksjonssjef Randi Saunes

Funksjonstiden for fast ansatte er fire år, student- og stipendiatrepresentanten har et års funksjonstid.

Saken oversendes universitetsstyrets tilsettingsutvalg for oppnevning.
 

 

Det juridiske fakultet, 18.1.2019

Publisert 4. feb. 2019 09:08 - Sist endra 4. feb. 2019 09:08