Protokoll fra sirkulasjonsbehandling

27.12.19-06.01.20

Saken ble sendt på sirkulasjonsbehandling 27.12.19-06.01.20 til fakultetsstyrets faste medlemmer: Dag Michalsen, Erling Hjelmeng, Ole-Andreas Rognstad, Marit Halvorsen, Astrid Iversen, Odd Erik Pedersen, Jan Einar Barbo, Ellen Mo, Mads Fredrik Baardseth, Alexander Sæthern og Simen Gundersen.

V-SAK 1 Forslag til eksternt styremedlem

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedtak:

Fakultetsstyret foreslår Bjørn Erik Thon som eksternt medlem av fakultetsstyret for perioden 01.01.20-31.12.23.

(Enstemmig vedtatt)

 

 

Det juridiske fakultet, 06.01.20

Publisert 7. jan. 2020 11:02 - Sist endra 7. jan. 2020 11:03