Sakskart til møte 2/2021 i fakultetsstyret

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 1. mars

Arkivsaksnummer: 2021/3148

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 1. mars

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 1. mars godkjennes.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 30.4.2020

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Strategi 2030 for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til Strategi 2030 for Det juridiske fakultet
 2. Høringsversjonen av strategien (utkast fra februar 2021)
 3. Høringsinnspill

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar Strategi 2030 for Det juridiske fakultet.

 

V-SAK 4 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til valgkomité ved IKRS

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved IKRS:

 • Professor May-Len Skilbrei
 • Postdoktor David Rodríguez Goyes
 • Kontorsjef Eivind Roll
 • Student Anna Paris

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgkomité ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS)

Arkivsaksnummer: 2020/12833

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til valgkomité ved NIFS

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved NIFS:

 • Professor Trine-Lise Wilhelmsen
 • Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge
 • Seniorkonsulent Camilla Arnøy
 • Student Terje Horpestad

 

V-SAK 6 Oppnevning av valgkomité ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnummer:

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til valgkomité ved SMR

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité for instituttledervalget ved SMR:

 • Professor Stener Ekern (leder)
 • Stipendiat Elsabe Boshoff
 • Prosjektleder Knut Asplund
 • Student Lise Endregard

 

D-SAK 1 Årsplan 2022-2024

Arkivsaksnummer: 2021/5698

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2021-2023 for Det juridiske fakultet
 2. Forslag til Strategi 2030 for Det juridiske fakultet

 

D-SAK 2 Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2022-2026

Arkivsaksnummer: 2021/5710

Vedlegg (pdf):

 1. Spesifikasjon av bevilgning 2022
 2. Gjeldende langtidsbudsjett 2020-2025, vedtatt i styret desember 2020 og justert med effekt av endringer

 

O-SAK 1 Presentasjon av resultatindikatorer

 

O-SAK 2 Orienteringer fra fakultetsledelsen

 • Fakultetsdirektør
 • Gradsforskriften
 • Status korona og studier

 

O-SAK 3 Fakultetets oppfølging av studentorganisasjonene

Vedlegg (pdf):

 1. Notat om fakultetets oppfølging

 

O-SAK 4 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 19. mars
 2. Referat fra IDF-møtet 23. april
 3. Referat fra IDF-møtet 8. juni

 

O-SAK 5 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden mars til mai fattet følgende vedtak:

 • Daksha Srilagulan ansettes i stilling som stipendiat (SKO1017) ved det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2020/11155).
 • Jørgen Sørgard Skjold ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts (rkivsaksnr. 2020/3931)
 • Sigrid Stokstad ansettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i rettsvitenskap ved IOR, dersom Stokstad takker nei til stillingen, går tilbudet om stillingen til Olav Haugen Moen (arkivsaksnr. 2020/3931).
 • Mari Linn Riis ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet forsikringsrett ved NIFS (arkivsaksnr. 2020/6238).
 • Håvard Sterri og Marie Engebakken Kvam ansettes i stillingene som stipendiat i rettsvitenskap – Planlegging, konsesjon og ekspropriasjon. Sterri tilknyttes forskningsprosjektets hovedområde (i) Planlegging og ekspropriasjon ved
 • langsiktig båndlegging av arealer – rettslige problemer og løsninger. Kvam tilknyttes forskningsprosjektets hovedområde (ii) Konsesjonsprosesser og ekspropriasjon – rettslige problemer og løsninger (arkivsaksnr. 2020/11495).
 • Ayoub Tailoussane ansettes i stillingen som stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet prosjektet SFI Autoship ved NIFS. Dersom Tailoussane takker nei til stillingen gis tilbudet videre i følgende rekkefølge: først til Luci Carey og deretter Mayank Suri (arkivsaksnr. 2020/11101).
 • Nils Skretting og Jo Ørjasæter ansettes i stillingene som universitetslektor (SKO 1009) ved Det juridiske fakultet. Dersom en av de to takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte kandidat nr. 3 -Baardseth (arkivsaksnr. 2020/12460).

 

O-SAK 6 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 7 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 10. juni 2021

Publisert 10. juni 2021 15:12 - Sist endra 16. juni 2021 08:44