Høyesteretts dom i "Bank Norwegian"-saken

Felles lunsjseminar med for marked, innovasjon og konkurranse, hvor professor Inger Berg Ørstavik innleder om "Bank Norwegian"-dommen.

Foto: Pixabay/launchpresso

Inger Berg Ørstavik innleder om Bank Norwegian-dommen fra Høyesterett (HR-2021-2479-A). Dommen reiser blant annet interessante spørsmål om forholdet mellom varemerkeretten og markedsføringsretten. Det har også allerede kommet en oppfølger til dommen fra Borgarting lagmannsrett: LB-2021-20075.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/62672114760

Publisert 4. feb. 2022 16:08 - Sist endret 4. feb. 2022 16:08