English version of this page

Forskning

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter forankret ved Norsk senter for menneskerettigheter

Forskerutdanning: Ph.d

SMR inngår i Ph.d.-programmet til Det juridiske fakultet, og har flere kandidater som fokuserer på menneskerettigheter.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Publikasjoner

Nordic Journal of Human Rights

Utgis av SMR i samarbeid med Routledge, Taylor & Francis Group. Sjefredaktører: Gentian Zyberi og Johan Karlsson Schaffer.