Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 0104

Innhold

Ny litteratur

Engelske sammendrag

Redaksjonen gjør oppmerksom på en feil i nr 1 2004. I Tore Lindholms anmeldelse av Lisbeth Christoffersen (red.) Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse ble en dobbelt negasjon fjernet og ordfølgen i et avsnitt stokket om på (s. 75, høyre spalte, 4. avsnitt). Feilen har dessverre gjort den opprinnelige teksten meningsløs. Redaksjonen beklager dette og benytter anledningen til å tilgjengeliggjøre anmeldelsen i sin helhet i rettet versjon.

Publisert 29. nov. 2008 23:44 - Sist endret 5. nov. 2010 14:05