Aktuelle saker

Publisert 20. sep. 2018 14:09

I to bokutgivelser har SMR-professor Nils Butenschøn og hans nære samarbeidspartner, den nederlandske historikeren Roel Meijer, drøftet betingelsene for statsborgerlige rettigheter i Midtøsten, både i arabiske og ikke-arabiske land.

Publisert 17. sep. 2018 09:01

Førsteamanuensis Jakob Elster ved SMR har, sammen med professor Cathrine Holst fått en ettertraktet støtte. I 2020 og 2021 tar de sete ved Senter for grunnforskning med et solid budsjett og rikelig tid til å dyrke sitt eget prosjekt.

 

Publisert 3. sep. 2018 10:43

23 deltakere fra 16 ulike nasjoner benytter første uke av september 2018 til et dypdykk i internasjonale menneskerettigheter.

Publisert 13. aug. 2018 09:17

-Menneskerettighetsvernet, både nasjonalt og internasjonalt, er vel tjent med forskere som tilnærmer seg konvensjonene og rettslig praksis utfra ulike faglige ståsteder. Samt at undervisning, feltarbeid, internasjonalt nettverksarbeid, skolering og opinionsdannelse forankres i forskning med et flerfaglig perspektiv. Det er dette som er Norsk senter for menneskerettigheters (SMR) store fortrinn: En vel fundert og flerfaglig orientert vitenskapelig tilnærming som grunnpremiss for all aktivitet.

Publisert 15. juni 2018 13:20

SMRs professor Gentian Zyberi ble i går valgt til nytt medlem i FNs Menneskerettigheteskommitè for fire år i perioden 2019 til 2022. Han ble nominert til denne stillingen av sitt hjemland Albania.

Publisert 8. juni 2018 08:53

OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter lanserte The Oslo Recommendations i Oslo 1998. Jubileumskonferansen arrangert av SMR, OSSE, NORDEM i forrige uke samlet mer enn 100 deltagere: OSSEs høykommisær, deltagere fra OSSE-regionen, eksperter, politikere, svilisamfunn, studenter m.fl. 

Publisert 23. mai 2018 12:14

Lovgivende. Dømmende. Utøvende. Maktens tredeling har vært kjent og praktisert siden Charles Montesquieu – inspirert av John Locke – lanserte prinsippet for 270 år siden – et prinsipp som helt opp til våre egne dager har hatt innflytelse på politisk tenkning og konstitusjonell praksis.

Men nå ser vi flere tegn på at balansen forsvinner ….

(Fotoalbum fra seminaret)

Publisert 19. apr. 2018 13:47

- "Citizen journalism" - folks usensurerte aktiviteter i sosiale media, er med på å redde mediemangfoldet i dagens Tyrkia. Dette sier Gürkan Özturan, en tyrkisk redaktør med mangeårig digital praksis fra hjemlandet.

Publisert 13. apr. 2018 11:09

En samarbeidsavtale mellom juridisk fakultet på UiO og Fudan University Law School ble undertegnet i Shanghai i dag. Formålet med avtalen er å fremme akademiske samarbeid, blant annet gjennom studentutveksling og felles forskning.

Publisert 4. apr. 2018 12:45

-Midtøstens dramatiske historie har i stor grad handlet om kontrollen over og forbindelsene mellom de klassiske byene i regionen, deriblant Jerusalem, Bagdad, Mekka, og Kairo. Byene er brennpunkter i det større regionale bildet - liksom Midtøsten selv er et brennpunkt internasjonalt.

Publisert 16. mars 2018 09:59

SMR-professor Maja Janmyr er tildelt årets Chr. Michelsen-pris for fremragende utviklingsforskning. Prisen får hun for sin artikkel No country of asylum: ‘Legitimizing’ Lebanon’s rejection of the 1951 Refugee Convention, i det anerkjente Oxford-tidsskriftet International Journal of Refugee Law

Publisert 2. mars 2018 16:26

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

Publisert 8. feb. 2018 15:23

Denne bokutgivelsen gir et levende innsyn i politikken omkring skoleundervisningen etter serien med kriger i Jugoslavia på 1990-tallet.

Dette var konklusjonen etter lanseringen av Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks - en antologi redigert av SMR-rådgiver Jasna Jozelic og Gorana Ognjenovic, utgitt av det britiske forlaget Palgrave MacMillan.

Publisert 30. jan. 2018 13:07

Se MRforum: #metoo! Jeg òg. Men hva med deg, ham og henne?strømmet på Morgenbladets portal og paneldebatten med Carl I. Hagen, Bystyremedlem Oslo, Fremskrittspartiet, Trine Eilertsen, politisk redaktør, Aftenposten, Alexander Øystå, redaktør og assisterende direktør, Vi Menn og varamedlem i PFU og Anine Kierulf, fagdirektør, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Publisert 19. jan. 2018 13:50

Etter rekordmange nominasjoner ble det i dag annonsert at Politiforums ærespris 2017 tildeles politioverbetjent og SMR-gjesteforsker Dr. Asbjørn Rachlew "for sin innsats for å endre etterforskningen i norsk politi, gjennom hvordan politiet utfører og verdsetter avhøret." 

Publisert 15. des. 2017 13:51

Som den første utenlandske organisasjonen noensinne mottok Kinaprogrammet ved SMR Li Buyuns prestisjefulle jusspris.

Publisert 14. des. 2017 14:23

Forrige uke arrangerte SMR, i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta, kurs for Indonesiske politietterforskere med mål om å implementere bedre metoder for etterforskning og avhør i kriminalsaker.

Publisert 1. des. 2017 14:17

Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) og SMR har inngått samarbeidsavtale. Ønsket er å institusjonalisere samarbeid innen både forskning og utdanning. 

Publisert 16. nov. 2017 13:42

Nå er den kommet: Den første boken som tar for seg fremmedkrigerproblematikken i et skandinavisk perspektiv. Forskere fra Norge, Danmark og Sverige har bidratt med kapitler innen jus, moralfilosofi, statsvitenskap, arabiske studier, kriseberedskap og sosialantropologi.

Publisert 12. nov. 2017 18:13

-Skal vi lære noe av  Ken Burns' og Lynn Novicks NRK-aktuelle dokumentarserie "Vietnamkrigen", så er det aty vi  bør ta et oppgjør med egne unnlatelsessynder, skriver SMR-programleder for ASEAN/Vietnam, Gisle Kvanvig, i en kronikk i Aftenposten. 

Publisert 24. okt. 2017 18:25

Rettsikkerhetsforedraget av årets prisvinner SMR's Jan E. Helgesen - om rettslige og politiske utfordringer, om spenninger og konflikter, om rettsstaten i vår samtid og aktualiteten i forhold til situasjonen i Europa i dag.

Publisert 23. okt. 2017 09:41

Fakultetet har tilsatt Ragnhild Hennum som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter for perioden 1. januar til 30. juni 2018

Publisert 20. okt. 2017 10:44

SMR-stipendiat Sofie Høgestøl, og Maja Janmyr, som tiltrer i professorstilling ved SMR frra årsskiftet, er innvotert som nye medlemmer av Akademiet for yngre forskere. 

 

Publisert 26. sep. 2017 08:00

Se MRforum Hvilken menneskerettighetspolitikk - hjemme og ute - forventer vi av den nye regjeringen? strømmingsartikkel i Morgenbladets portal 

I forrige uke holdt SMR igjen MRforum i en fullsatt Professorbolig, med en god debatt og et engasjert publikum. Her kan du få med deg noen av hovedpunktene.

Publisert 6. sep. 2017 14:38

Et kurs for alle, på Masternivå , et kurs som er gratis, web-basert og kan gjennomføres i sin helhet via PC, et kurs som tar maks to timer per uke, i fire uker, høyaktuelt tema: Massemigrasjon og menneskerettigheter: Juridiske og etiske dilemmaer, verdens ledende eksperter fra ulike fag med korte forelesninger, i alt 40 tekst- og videosteps, alt foregår på engelsk