Aktuelle saker

Image may contain: Neighbourhood, Waterway, Town, Village, House.
Published Dec. 17, 2020 12:32 PM

On the Oslo Peace Days week 2020 NCHR contributed with several events, this one on 9th December: 'Who Counts? Poverty, Human Rights and Contentious Metrics'. With key-note speaker Philip Alston, former UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and nearly 200 participants from government, academics, different public organizations and civil society. See the event below.

Image may contain: Scarf, Face, Eyewear, Hair, Head.
Published Dec. 14, 2020 4:59 PM

Just before the start of the Oslo Peace Days 2020 last week, NCHR and the Norwegian Human Rights Fund held a digital event on the role of Norwegian and international support to human rights defenders during an after the pandemic, which represents a time with an increased of risks for human rights defenders. Close to 200 participants from government, different public organizations, academics and civil society took part in the event.

Fritt Ord logo
Publisert 15. okt. 2020 13:10

Do you plan to present a Masters thesis on human rights, the right to free speech, and/or democracy in the Fall semester 2020 or Spring semester of 2021? A maximum of ten student scholarships of NOK 30 000,- are available.

Bildet kan inneholde: landemerke, arkitektur, tre, turistattraksjon, skrift.
Publisert 9. okt. 2020 12:24

Forslaget til Statsbudsjett for 2021 ble lagt frem av Regjeringen i går. SMR er fornøyde med at Regjeringen har merket seg resultater av SMRs internasjonale arbeid sammen med våre partnere.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, fotografering, collage, team, videokonferanse.
Publisert 9. sep. 2020 13:51

NCHR's  Intensive Course in Human Rights was held last week, with 34 participants from civil society, state institutions and academia, from more than 30 countries. The course has been arranged annually for more than 15 years, but it was the first year time the course was arranged digitally.

Publisert 28. aug. 2020 12:01

GOODPOL-prosjektet stiller et modige spørsmål, åpnet vise-rektor Åse Gornitzka (UiO) oppstartsmarkeringen med i forrige uke. Prosjektets fulle tittel er: "What is good policy? Political morality, feasibility and democracy".

Publisert 9. jan. 2020 16:49

Nyåret startet SMR med en tre dagers konferanse i Domus Juridica med fremstående eksperter på avhørsmetodikk og menneskerettigheter fra alle verdenshjørner. Målet er å utvikle en avhørsmanual, pensum og kursopplegg for politi i FN-tjeneste.

Bildet kan inneholde: tekst, font.
Publisert 10. des. 2019 10:58

10 desember er det FNs menneskerettighetsdag. På denne dagen i 1948 ble FNs verdenserklæring om menneskerettighetene vedtatt. For bare få dager siden kom nyheten om at dobbelt så mange nordmenn er positive til dødsstraff sammenliknet med for 14 år siden.

Professor Maja Janmyr.
Publisert 4. sep. 2019 10:59

-  Jeg er veldig glad og svært overrasket, forteller professor Maja Janmyr som i sommer fikk positivt svar på søknaden om ERC Starting Grant. Hun får over 15 millioner kroner fordelt over fem år til å forske på betydningen av FNs flyktningekonvensjon for de stater som ikke har ratifisert den.

Bildet kan inneholde: bokhylle, bibliotek, hyller, offentlig bibliotek, bok.
Publisert 14. juni 2019 15:05

-En styrket global bevissthet om urfolksrettigheter har gitt oss en rekke juridiske reformer. Men fortsatt støter vi på utfordringer når reformene skal realiseres. I bred forstand er det dette jeg nå skal undersøke nærmere, blant annet med min egen doktorgradsavhandling som grunnlag.

Dette sier Zhou Yong, som nylig mottok Forskningsrådets Mobilitetsstipend for kandidater med doktorgrad.