Nominer kandidater til UiOs menneskerettighetspris 2019 - frist 15. april

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond deles ut årlig som en anerkjennelse for personlig innsats og aktivt engasjement innenfor et eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.


Priskandidaten skal ha en bakgrunn innen akademia, selv om dette ikke er et krav i henhold til prisens statutter. Det er videre et ønske at prisen kan bidra til å skape interesse for menneskerettighetsspørsmål. Det er derfor en fordel om nominerte kandidater har en viss aktualitet.

Mer om prisen og oversikt over tidligere prisvinnere

 

Forslag til navn på kandidat med en kort begrunnelse kan sendes pr e-post til:
Jasna Jozelic

 

Forslag må være innsendt innen kl 16 den 15. april 2019.

 

Publisert 18. mars 2019 13:18 - Sist endret 9. apr. 2019 09:44