2020

Publisert 19. feb. 2020 15:55

Tidligere SMR-students masteroppgave nylig flyvedyktig som fullgod akademisk artikkel - den intitierer til dialog mellom menneskerettighetene og straffesystemer/regimer når det gjelder "forebyggende forvaring" av farlige innsatte etter de har sonet sin straff.