2019

Bildet kan inneholde: bokhylle, bibliotek, hyller, offentlig bibliotek, bok.
Publisert 14. juni 2019 15:05

-En styrket global bevissthet om urfolksrettigheter har gitt oss en rekke juridiske reformer. Men fortsatt støter vi på utfordringer når reformene skal realiseres. I bred forstand er det dette jeg nå skal undersøke nærmere, blant annet med min egen doktorgradsavhandling som grunnlag.

Dette sier Zhou Yong, som nylig mottok Forskningsrådets Mobilitetsstipend for kandidater med doktorgrad.

Bildet kan inneholde: Publikum, Mennesker, Protest, Begivenhet, Offentlig hendelse.
Publisert 28. mai 2019 10:51

An essay presented at NCHR Master’s programme has become a full fledged academic article: It assesses the role of international human rights law in shifting state compliance and state behavior in relation to crimes of torture and enforced disappearances in Latin America.