Urfolksrett – med fokus på vannkraftutbygging

-En styrket global bevissthet om urfolksrettigheter har gitt oss en rekke juridiske reformer. Men fortsatt støter vi på utfordringer når reformene skal realiseres. I bred forstand er det dette jeg nå skal undersøke nærmere, blant annet med min egen doktorgradsavhandling som grunnlag.

Dette sier Zhou Yong, som nylig mottok Forskningsrådets Mobilitetsstipend for kandidater med doktorgrad.

Bildet kan inneholde: bokhylle, bibliotek, hyller, offentlig bibliotek, bok.

Juristen Zhou Yong, født og oppvokst i Kina, men med akademisk bagrunn fra universitetene i Cambridge og Oslo, skal se nærmere på urfolkene og deres rettigheter i hjemlandet. Med støtte fra Forskningsrådet, og med SMR som base. (foto: cba)

Yongs PhD-prosjekt,  Free Prior Informed Consent (FPIC) and Hydropower Development in China er grunnlaget for det arbeidet han nå innleder som post.doc.

Nå følger han opp med et prosjekt der han – som ansatt post.doc ved SMR – skal følge opp, først med en toårsperiode, der The Mongolia and Inner Asia Studies Unit (MIASU), ved Universitet i Cambridge er vertskap, fulgt av flere opphold i Kina og en avsluttende fase ved SMR. Totalt vil prosjektet løpe over tre år.

Studier basert på vannkraftutbygging

- Gjennom prosjektet vil jeg undersøke - med erfaringer og observasjoner fra vannkraftutbygging i urfolks hjemmeområder -  urfolks praktiske virkelighet. Og om denne preges av tvang og ufrihet, eller også omfatter muligheter for institusjonell overgang til en ansvarlig og inkluderende styring av bærekraftig utvikling, sier Zhou Yong.

En rekke asiatiske stater har anerkjent urfolk og / eller ratifisert internasjonale konvensjoner. Zhou Yong mener det er grunn til å spørre om situasjonen i Kina representerer et unntak hva angår urfolks eksistens og rettigheter.

Mange spørsmål

Hvem skal egentlig definere/identifisere urfolk i et gitt territorium?
Hvordan kan gruppens egne holdninger og interesser etableres og representeres?  
Hva er de juridiske følgene når ca 100 millioner personer fra «perifere» folkeslag innen Kinas grenser hevder sin status som «urfolk»?
Nær 64 prosent av Kinas territorium kan klassifiseres som hjemmeområder til «perifere» folkeslag. Flere av disse områdene er rike på naturressurser, og hva blir konsekvensene – institusjonelt og operativt – av de omfattende utviklings- og utvinningsprosjekter som settes i gang, i lys av FN-konvensjonen om urfolksrettigheter?

Disse viktige spørsmålene skal Zhou Yong undersøke nærmere, og både svar og erfaringer vil senere bli presentert gjennom foredrag, artikler og bøker. Men først, altså, Mobilitetsstipendet, som muliggjør det hele.

Av Christian Boe Astrup
Publisert 14. juni 2019 15:05 - Sist endret 14. juni 2019 15:05