English version of this page

SMR og PRIO-søknad kan styrke forskning på fred, konflikt og menneskerettigheter

Fredag ​​26. juni sendte SMR inn en søknad om et Norhed 2-prosjekt der vi samarbeider med PRIO og fem ledende institusjoner for å styrke høyere utdanningsinstitusjoner innen å produsere forskning og undervisning av høy kvalitet.

Bildet kan inneholde: grafisk design, vann, verden, cg-kunstverk, design.

Forskningsprosjektet har til hensikt å utvikle et globalt nettverk og styrke forskning innen fred, konflikt og menneskerettigheter. Colourbox: Illustrated montage of the earth with a global network, Stock image

Hvis søknaden blir innvilget, ville dette prosjektet vare i seks år (2021-2026) og bli finansiert med omtrent 20 millioner kroner. Det seks år lange prosjektet har tittelen: "Partnership for Peace: Better Higher Education for Resilient Societies". 

Internasjonalt samarbeid

Dette er et prosjekt ledet av SMR og PRIO i samarbeid med fem ledende institusjoner i tre forskjellige deler av verden, inkludert Afrika (Makerere University, Uganda; African School of Economics, Benin; og Mekelle University, Ethiopia), Latin-Amerika (Universidad de los Andes, Colombia) og Midt-Østen (Birzeit University, Palestine).

Utvikle globalt nettverk for å styrke forskningsfeltet

Sammen skal vi organisere PhD-kurs, lære opp yngre forskere, utvikle relevante læreplaner og arrangere faglig utveksling. Dette samarbeidet vil skje i sammenheng med en forskerskole med fokus på fred og konflikt og menneskerettighetsspørsmål. Prosjektet vil utvikle et globalt nettverk for å styrke forskning innen fred, konflikt og menneskerettigheter.

Spørsmål angående søknaden kan rettes til Gentian Zyberi

Publisert 29. juni 2020 13:03 - Sist endret 3. juli 2020 11:10