Aktuelle saker - Side 11

Publisert 7. sep. 2011 12:19

Økt økonomisk vekst i flere asiatiske land har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Dette har gitt sterkere stilling til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), med hovedvekt på de økonomiske.

Dette var tema for et seminar i Vietnamprogrammets regi.

 

Publisert 18. mai 2011 14:50

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, besøkte Norge i begynnelsen av mai. Og hun tok seg tid til et møte med norske NGO-er. Møtet fant sted med SMR som arrangør, og ga støtet til en informativ utveksling av spørsmål, synspunkter og svar.  

Publisert 14. apr. 2011 13:51

Human Rights and Press Freedom var temaet på et tredagers seminar som SMR arrangerte tidligere denne uken. En delegasjon på tjue journalister og redaktører primært fra Al Jazeeras hovedredaksjon og egen Menneskerettighetsavdeling i Doha, Qatar var lydhøre og engasjerte deltakere.

Publisert 6. apr. 2011 10:34

Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo støtter at en prosess igangsettes for å utskille senterets funksjon som Nasjonal institusjon (NI) for menneskerettigheter i Norge. Denne statusen er forankret i en kongelig resolusjon fra 2001. Bakgrunnen er en rapport til Utenriksdepartementet på initiativ fra SMR som evaluerer senterets virksomhet som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Rapporten som ble levert 15. mars anbefaler bl.a. at funksjonen som NI tas ut at senteret, og dermed Universitetet i Oslo, og at det etableres en frittstående enhet.  SMR-styret registrerer at ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets sentrale ledelse deler denne oppfatningen.  

Publisert 1. apr. 2011 12:53

SMR vil etter kvart avvikla rolla si som nasjonal institusjon for menneskerettar i Noreg. Det har styret for senteret bestemt. Samtidig oppmodar det Universitetsstyret til å gjera eit liknande vedtak.  – Ein av grunnane er at det ikkje er naturleg for ein universitetsinstitusjon å overvaka om statar respekterer internasjonale lover og avtalar, opplyser senterdirektør Nils A. Butenschøn til Uniforum.

 

Publisert 4. feb. 2011 14:16

Mer enn 40 000 krav er blitt presentert i kjølvannet av konflikten i Kosovo i 1998-1999. Kravene kommer fra både albanere og serbere samt andre grupper som hevder å ha tapt eiendom under konflikten.

Kravene skal gjennomgås og vurderes av Elise Thoen og Marie Kristine Kroken.

Publisert 4. feb. 2011 13:58

Lena Larsen, prosjektleder for Oslokoalisjonen for religions-og trosfrihet, har disputert og prøveforelest for graden dr.philos ved Det humanistiske fakultet.

Lena Larsens avhandling, Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer. Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa, undersøker fatwaer som løsningsforslag– gitt av muftier (islamske lærde som gir fatwaer). Disse muftiene hevder at deres svar er gitt med henblikk på lokale forhold. En fatwa er et normutsagn – som regel i form av svar på et spørsmål.  

Publisert 21. jan. 2011 11:56

-Et vellykket møte.

Slik lyder oppsummeringen etter det åpne møtet som nylig ble holdt for  å diskutere styrking og mulig reorganisering av Norges nasjonale institusjon.

Publisert 18. jan. 2011 10:24

Barbara Sivertsen, opprinnelig britisk, er kåret til en av ti fremgangsrike innvandrere som har hatt og/eller har lederposisjoner i Norge, melder Dagens Næringsliv.  

Leadership Foundation leter årlige frem og kårer ti internasjonale talenter, fem menn og fem kvinner, som har utøvd lederskap og/eller inntatt ledende rolle i norsk arbeids-samfunns - og/eller kulturliv.

Barbare Sivertsen er altså en av disse personene.

Publisert 7. jan. 2011 13:10

Hvordan har romanifolket (taterne) blitt behandlet i Norge? Fornyingsminister Rigmor Aasrud har nedsatt et utvalg som skal kartlegge konsekvensene av norsk romanipolitikk. Utvalget ledes av seniorforsker Asbjørn Eide, som fortsatt er tilknyttet SMR. SMR vil også huse utvalgets sekretariat.

Utvalgets mandat.

 

Publisert 13. des. 2010 13:51

-Norsk senter for menneskerettigheter ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). 

Publisert 7. des. 2010 10:27

Freedom of religion or belief in China; Experiences from the Sino-Norwegian human rights dialogue er tittelen på Koen Wellens' nye bok. Den er utarbeidet i samarbeid med Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, og beskriver koalisjonens dialog om tros- og livssynsfrihet mellom Norge og Kina de ti siste årene.

Publisert 3. des. 2010 14:20

SMRs forskningsleder, professor Andreas Føllesdal, har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet for å lede prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary.

- Prosjektet skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og liknende organer på flere nivåer - særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt, sier Føllesdal, som vil lede prosjektet i nært faglig samarbeid med professor Geir Ulfstein.

Publisert 22. nov. 2010 12:31

– De kinesiske makthaverne er i prinsippet ikke interessert i hva du tror på, antagelig fordi de selv ikke har noen tro. Det er når troen blir oppfattet som en trussel for Kommunistpartiets maktmonopol, at de reagerer.

Publisert 20. okt. 2010 12:02

Onsdag 20. okotober forsvarte Kjetil Mujezinović Larsen  sin avhandling for graden ph.d.: The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?

Professor Finn Arnesen ledet disputasen.

Detaljer