Aktuelle saker - Side 11

Publisert 6. apr. 2011 10:34

Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo støtter at en prosess igangsettes for å utskille senterets funksjon som Nasjonal institusjon (NI) for menneskerettigheter i Norge. Denne statusen er forankret i en kongelig resolusjon fra 2001. Bakgrunnen er en rapport til Utenriksdepartementet på initiativ fra SMR som evaluerer senterets virksomhet som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Rapporten som ble levert 15. mars anbefaler bl.a. at funksjonen som NI tas ut at senteret, og dermed Universitetet i Oslo, og at det etableres en frittstående enhet.  SMR-styret registrerer at ledelsen ved Juridisk fakultet og universitetets sentrale ledelse deler denne oppfatningen.  

Publisert 1. apr. 2011 12:53

SMR vil etter kvart avvikla rolla si som nasjonal institusjon for menneskerettar i Noreg. Det har styret for senteret bestemt. Samtidig oppmodar det Universitetsstyret til å gjera eit liknande vedtak.  – Ein av grunnane er at det ikkje er naturleg for ein universitetsinstitusjon å overvaka om statar respekterer internasjonale lover og avtalar, opplyser senterdirektør Nils A. Butenschøn til Uniforum.

 

Publisert 4. feb. 2011 14:16

Mer enn 40 000 krav er blitt presentert i kjølvannet av konflikten i Kosovo i 1998-1999. Kravene kommer fra både albanere og serbere samt andre grupper som hevder å ha tapt eiendom under konflikten.

Kravene skal gjennomgås og vurderes av Elise Thoen og Marie Kristine Kroken.

Publisert 4. feb. 2011 13:58

Lena Larsen, prosjektleder for Oslokoalisjonen for religions-og trosfrihet, har disputert og prøveforelest for graden dr.philos ved Det humanistiske fakultet.

Lena Larsens avhandling, Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer. Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa, undersøker fatwaer som løsningsforslag– gitt av muftier (islamske lærde som gir fatwaer). Disse muftiene hevder at deres svar er gitt med henblikk på lokale forhold. En fatwa er et normutsagn – som regel i form av svar på et spørsmål.  

Publisert 4. feb. 2011 13:41

The Role of the Inter-American System of Human Rights in International Law  var tittelen på et intervju-seminar med dr. Diego García-Sayán, president i The Inter-American Court of Human Rights (IACHR).

Intervjuet er nå tilgjengelig på video.

Seminaret var et fellesarrangement for SMR, det norske Latinamerikanske forskernettverket, NorLARnet og forskergruppen for internasjonale relasjoner ved Det juridiske fakultet.  

Publisert 25. jan. 2011 12:58

Oslo Dokumentarkino og Menneskerettshuset ønsker velkommen til Human Rights Human Wrongs 2011. Denne filmfestivalen vil fra 2. til 6. februar vise sterke dokumentarfilmer og invitere til viktige debatter.  

Publisert 21. jan. 2011 11:56

-Et vellykket møte.

Slik lyder oppsummeringen etter det åpne møtet som nylig ble holdt for  å diskutere styrking og mulig reorganisering av Norges nasjonale institusjon.

Publisert 18. jan. 2011 10:24

Barbara Sivertsen, opprinnelig britisk, er kåret til en av ti fremgangsrike innvandrere som har hatt og/eller har lederposisjoner i Norge, melder Dagens Næringsliv.  

Leadership Foundation leter årlige frem og kårer ti internasjonale talenter, fem menn og fem kvinner, som har utøvd lederskap og/eller inntatt ledende rolle i norsk arbeids-samfunns - og/eller kulturliv.

Barbare Sivertsen er altså en av disse personene.

Publisert 7. jan. 2011 13:10

Hvordan har romanifolket (taterne) blitt behandlet i Norge? Fornyingsminister Rigmor Aasrud har nedsatt et utvalg som skal kartlegge konsekvensene av norsk romanipolitikk. Utvalget ledes av seniorforsker Asbjørn Eide, som fortsatt er tilknyttet SMR. SMR vil også huse utvalgets sekretariat.

Utvalgets mandat.

 

Publisert 20. des. 2010 11:51

-Dette prosjektet skal undersøke autoritetsutøvelsen i internasjonale institusjoner: Utøvelsens egenskaper, årsaker, virkninger og konsekvenser.

Publisert 13. des. 2010 13:51

-Norsk senter for menneskerettigheter ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). 

Publisert 13. des. 2010 13:37

-Legal Tools prosjektet som SMR deltar i er interessant for alle medlemmene av Den Afrikanske Unionen (AU).

Publisert 7. des. 2010 10:27

Freedom of religion or belief in China; Experiences from the Sino-Norwegian human rights dialogue er tittelen på Koen Wellens' nye bok. Den er utarbeidet i samarbeid med Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, og beskriver koalisjonens dialog om tros- og livssynsfrihet mellom Norge og Kina de ti siste årene.

Publisert 3. des. 2010 14:20

SMRs forskningsleder, professor Andreas Føllesdal, har mottatt nærmere 2,5 millioner euro i Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet for å lede prosjektet The Legitimacy of Multi-level Human Rights Judiciary.

- Prosjektet skal undersøke legitimiteten til menneskerettighetsdomstoler og liknende organer på flere nivåer - særlig nasjonalt, europeisk og internasjonalt, sier Føllesdal, som vil lede prosjektet i nært faglig samarbeid med professor Geir Ulfstein.

Publisert 22. nov. 2010 12:31

– De kinesiske makthaverne er i prinsippet ikke interessert i hva du tror på, antagelig fordi de selv ikke har noen tro. Det er når troen blir oppfattet som en trussel for Kommunistpartiets maktmonopol, at de reagerer.

Publisert 20. okt. 2010 12:02

Onsdag 20. okotober forsvarte Kjetil Mujezinović Larsen  sin avhandling for graden ph.d.: The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?

Professor Finn Arnesen ledet disputasen.

Detaljer

 

Publisert 9. okt. 2010 16:52

Ca. 20 stipendiater og postdoktorer deltok under årets forskerkurs i Reykjavik i september. Bør statene ratifisere menneskerettighetskonvensjonene? Dette var det sentrale temaet under forskerkurset.

Publisert 30. sep. 2010 15:12

SMR har, i samarbeid med Vietnam National University, School of Law, utarbeidet det første masterprogrammet om menneskerettigheter i Vietnam.

Publisert 2. sep. 2010 16:22

Et rekordstort publikum - over 120 personer - møtte opp da SMR lanserte sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009. Lanseringen fant sted i Litteraturhuset 2. september og hadde norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter som tema.  

Publisert 18. aug. 2010 14:30

-En bygdebok om et folk og en kultur i et land med svært få bygdebøker. Slik beskriver forfatteren, Stener Ekern sin avhandling, som nå er utgitt på spansk i Guatemala.

Publisert 9. aug. 2010 14:36

Hans Majestet Kongen har utnevnt tidligere direktør ved SMR og professor Asbjørn Eide til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsinnsats. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Eides arbeide for freds- og konfliktforskning og hans mangeårige arbeide for menneskerettighetene, herunder hans arbeid for minoritetene. 

Ordenen vil bli tildelt ved en høytidelighet 25. august i år.  

Publisert 16. juni 2010 13:56

Tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er klare: Statistikken for 2009 viser at SMR er på 2.plass nasjonalt hva angår antall godkjente publiseringspoeng per forsker i enheter med flere enn fire ansatte.

Publisert 7. juni 2010 09:58

Planlegger du å skriver masteroppgave, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet eller demokrati i 2011? Da kan du søke studentstipend på 50 000 kr. 

Publisert 7. juni 2010 09:43

Statspartene til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), avholder i perioden fra 28.5 – 11.6 2010 en historisk revisjonskonferanse med den hensikt å evaluere domstolens resultater siden etableringen i 2002, samt vurdere forslag til endringer i domstolens vedtekter. ICC Legal Tools Programmet ved SMR er tilstede i begivenhetenes sentrum.

Publisert 26. mai 2010 11:32

Universitetet i Oslo har oppnevnt SMR-professor Bård Anders Andreassen som representant til Utvalg for nord-sør-samarbeid. Oppnevningen gjelder for perioden 01.02.2010-31.12.2011.