Aktuelle saker - Side 7

Publisert 10. okt. 2014 17:02

Den pakken med lovendinger på diskrimineringsfeltet som Stortinget vedtok i 2013 gir et mindre presist redskap i arbeidet for å fjerne diskriminering fra samfunnet, ikke minst diskriminering basert på kjønn.

Publisert 9. sep. 2014 13:54

Over 20 deltakarar frå fem ulike nasjonar var frå 1-5 september samla i Oslo for SMRs årlege introduksjonskurs i menneskerettar.   

Publisert 21. aug. 2014 10:02

SMRs  kjernevirksomhet vil også i årene fremover omfatte forskning og undervisning om menneskerettigheter, og internasjonalt orientert programvirksomhet. Dette fremgår av senterets strategi for 2015 – 2018, som nå er klar.

Publisert 20. mai 2014 10:24

Konferansen Arab Citizenship in the New Political Era finner sted i Rabat, Marokko, i slutten av mai.

Konferansen arrangeres i fellesskap av SMR, ved professor Nils A Butenschøn, og the Middle East and North Africa Research Group, Universitetet i Ghent, i samarbeid med vertsinstitusjonen, Université Mohammed V - Souissi i Rabat.

The Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), the Netherlands Institute in Morocco (NIMAR), og Centre Jaques Berque, Rabat er alle medarrangører.

Konferansen er realisert gjennom støtte fra norsk UD og den nederlandske ambassaden i Rabat. 

Fullstendig program

Publisert 19. mai 2014 15:12

– I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen nesten en firedobling av støtten til Ukraina, og øker denne til 150 millioner kroner. Dette er uttrykk for ønsket om politisk og økonomisk stabilitet i landet, sa statssekretær Bård Glad Pedersen da han åpnet NORDEMs  OSSE-forum, der valget i Ukraina den 25. mai var tema.

Publisert 14. mai 2014 11:52

Et eget menneskerettighetskapittel styrker menneskerettighetenes stilling i Grunnloven. Dette sier Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge i en pressemelding i tilknytning til Stortingets grunnlovsvedtak: 

Publisert 8. mai 2014 16:15

Et drøyt titall stortingsrepresentanter som deltar i internasjonal valgobservasjon var nylig på heldagskurs ved SMR.

Formålet med kurset var å gi representantene en generell innføring i internasjonal valgobservasjonsmetode med særskilt fokus på korttidsobservatørenes rolle og oppgaver.

Publisert 9. apr. 2014 10:48

Fra og med 2014 publiseres SMRs tidsskrift - Nordic Journal of Human Rights - av det anerkjente forlaget Routledge i Taylor&Francis-gruppen. Dermed har tidsskriftet, som gjennom 31 årganger har utviklet seg fra å være et lite hus-tidsskrift til en anerkjent, internasjonal vitenskapelig publikasjon, gått inn i en ny, viktig fase i sin lange historie.

Publisert 27. mars 2014 16:58

2013-utgaven av Årbok om menneskerettigheter i Norge ble lansert for et meget godt besøkt Litteraturhus i slutten av mars. Temaet for årets årboklansering var inkluderingen av et nytt menneskerettighetskapittel i Grunnloven, med spesielt fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 

Publisert 4. mars 2014 15:50

Stortingspresident Olemic Thommessen har, som stortingsrepresentant, fremmet et Dokument-8-forslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

Publisert 18. feb. 2014 10:08

On February 7th, the China Autonomy Programme (CAP) and the Human Rights and Diversity (TAG) research group at the Norwegian Centre for Human Rights held a seminar to mark the visit of Prof. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Vice-Rector of the University of Vienna and an expert in China and East Asian studies. 

Publisert 14. feb. 2014 10:37

-Det er gledelig at det nå synes å være flertall for at Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge (NI) fra 2015 skal underlegges Stortinget. En naturlig beslutning i et år hvor vi feirer Grunnloven – ryggraden i det nasjonale menneskerettighetsvernet.

Publisert 9. jan. 2014 15:52

-Jeg føler meg umiddelbart hjemme her i Norsk senter for menneskerettigheter. Dette forskningsmiljøet preges av tverrfaglig tyngde med bred orientering både mot vårt eget samfunn og  med et internasjonalt perspektiv. 

Publisert 18. des. 2013 11:18

CAP-forsker Zhou Yong var invitert til å presentere Kina-autonomiprogrammets forskning under den sjette sesjonen til Forum on Minority Issues i Geneve i november, i regi av FNs Høykommissær for menneskerettigheter, OHCHR.

 

Publisert 3. des. 2013 12:32

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i et utviklings og menneskerettslig perspektiv. Dette var utgangspunktet for et seminar den 2. desember – dagen før FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD (The UN Convention on the Rights of Persons with Disability) stod i fokus.

Publisert 29. nov. 2013 09:54

-Palmeoljeplantasjene har store miljømessige, sosiale, økonomiske og menneskerettslige konsekvenser for de som bor I den indonesiske provinsen Central Kalimantan.

Publisert 19. nov. 2013 15:46

-Ved å etablere en internasjonal menneskerettighetsdomstol for hele verden viser vi at vi tar disse rettighetene på alvor. I to novemberdager var den internasjonalt anerkjente jusprofessoren og menneskerettighetsforskeren, formidleren og aktivisten Manfred Nowak en hovedperson på UiO-scenen.

Publisert 10. okt. 2013 13:17

-Menneskerettighetsfondets handlingsorienterte profil betyr at fondet utfyller og kompletterer SMRs akademiske og internasjonalt orienterte forsknings-og formidlingsaktiviteter.

Publisert 2. okt. 2013 14:21

The Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights, NORDEM, fyller tjue år i år. En passende anledning til å markere NORDEM som en solid og viktig leverandør av sivil kompetanse når konflikter skal bilegges, demokrati bygges eller konsolideres, valg skal observeres og vurderes. 22. november feieres det, med stor og viktig konferanse i Oslo. Åpen for alle.

Publisert 6. sep. 2013 14:30

Zimbabwes valgkommisjon, Iraks uavhengige valgkommisjon, Turkmenistans statlige komite for valg og folkeavstemninger og Nigerias uavhengige valgkommisjon har alle det til felles at de i september sender delegasjoner til Oslo for å studere og vurdere  det norske valget.  NORDEM er, med sine mer en tyve års erfaring med internasjonal valgobservasjon, et naturlig og kyndig vertskap for delegasjonene.

Publisert 2. sep. 2013 11:25

Introduksjonskurset innen menneskerettigheter som SMR avholder en gang per år samler i disse dager 20 deltakere fra fem nasjoner i Oslo. 

Publisert 30. aug. 2013 13:59

-I stedet for å vurdere personvern og sikkerhet som begreper i konflikt med hverandre, må vi erkjenne at de tvert i mot forsterker hverandre gjensidig. Og at begge er nødvendige om vi skal ha et fungerende demokratisk samfunn. 

Publisert 23. aug. 2013 12:08

-Målsettingen med programmet er å assistere kirgisiske myndigheter, slik at de kan utvikle politistyrken til å bli en moderne organisasjon som innfrir standardene for demokratisk basert politiarbeid med respekt for menneskerettighetene. 

Publisert 26. juni 2013 14:46

The seminar Implementing Rule of Law in Development Co-operation: Does It Work? was hosted by the International Country Programmes and NORDEM on 11 June 2013.

The seminar offered a variety of viewpoints shedding light on the challenges and successes of past and present rule of law projects and approaches and identified key areas of concern for the way ahead. The one day seminar took place at Stratos at Youngstorget, with a beautiful view over summer Oslo.

Publisert 20. juni 2013 10:35

Internasjonale traktater og menneskerettighetsorgan har i lengre tid bekreftet den betydelige rollen rettslige mekanismer generelt, og strafferettslige prosedyrer spesielt har i arbeidet med å fokusere alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Spørsmålet om anerkjennelse av ofrenes rett til å få tilgang til og deltakelse i disse prosedyrene har imidlertid vært gjenstand for intens debatt innen forvaltning, rettsinstanser, akademia og de miljøene som har vært direkte berørt.