SMR bidrar med alternativer til vold og tortur for Indonesiske politietterforskere

Forrige uke arrangerte SMR, i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta, kurs for Indonesiske politietterforskere med mål om å implementere bedre metoder for etterforskning og avhør i kriminalsaker.

Billedtekst: Indonesisk politi viser opptak av intervju hvor etterforskningsintervju-metoden ble benyttet (Photo: UiO/Asbjørn Rachlew). 

Omlag førti detektiver og etterforskere fra tretten politidistrikt i Vest-Indonesia var samlet til kurset i Jakarta. Målet var å lage en handlingsplan for å få plass nye og bedre metoder for etterforskning og avhør for å hindre tortur og falske tilståelser. Tyve prosent av de fremmøtte var kvinner.

Mangeårig samarbeid

I samarbeid med Politihøgskolen har SMR gjennom flere år bidratt til opplæring av politiet i Indonesia i intervjubasert etterforsknings- og avhørsmetoder.

Politi-instruktørene har selv erfart at en omlegging fra avhør, hvor målet er å presse fram tilståelser, til intervjubaserte metoder, hvor målet er å framskaffe mest mulig nøyaktig og pålitelig informasjon om saken, gir gode resultater. Indonesiske politi-instruktører gjennomfører nå i større og større grad deler av kursingen selv.


Relaterte saker:

Emneord: K.R.E.A.T.I.V, Investigative interviewing, Police Training
Publisert 14. des. 2017 14:23 - Sist endret 14. des. 2017 14:23