Fullt hus på fagseminar om den nye livssynsloven

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

Professor Heiner Bielefeldt holdt innlegg med kommentarer til den nye livssynsloven fra et menneskerettighetsperspektiv. (Foto: Susanne Flølo/UiO)

Tema for seminaret En livssynslov til besvær: Lar særstilling og likebehandling seg kombinere? var religion, livssyn og menneskerettigheter i en helhetlig stortingsmelding og ny felles trossamfunnslov.

Høringsnotatet til den nye lyssynsloven omfatter blant annet revisjon av tilskuddsordningene for tros- og livssynssamfunn i Norge. I dag er det rundt 785 samfunn som er tilskuddsberettiget. Ved dette forslaget vil færre samfunn komme inn under tilskuddsordningen. 

Lovens menneskerettighetsimplikasjoner

Etter åpningsinnlegg fra Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og moderator Ingvill Thorson Plesner, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), tok professor II ved SMR og tidligere spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet, Heiner Bielefeldt til orde for hvordan loven kan være problematisk fra et menneskerettighetsperspektiv. 

Flere av foredragsholderne kritiserte den foreslåtte tilskuddsordningen og de økonomiske konsekvensene dette kan medføre for religiøse minoriteter, sett i lys av Norges grunnlov § 16 som understreker at 'alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje'. Særlig diskutert var forslagets krav om at samfunnet må ha minst 500 medlemmer over 15 år for å være tilskuddsberettiget og hvordan dette kan stå i kontrast til prinsippet om likebehandling, og et mer inkluderende samfunn.  

Hvis menneskene teller, tell menneskene, sa STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, med henvisning til finansiering av tros- og livssynssamfunnene.

Paneldebatt

Paneldeltakere Ingrid Rosendorf Joys (STL), Senaid Kobilica fra Muslimsk Dialognettverk og Øystein Dahle fra Kirkelig Arbeidsgiver og interesseorganisasjon.

Etter innlegg og kommentarer fra blant annet advokat Njål Høstmælingen, Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet, Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, ble deltakerne invitert til å komme med spørsmål til panelet. Det var gode diskusjoner om særstilling for Den norske kirke og likebehandling for alle. 

 

Dokumentsamling

Fikk du ikke med deg fagseminaret? Her kan du laste ned en samling av alle innleggene.

Skriv inn bildetekst her...

 

Emneord: Oslokoalisjonen, FORB, Trosfrihet, Menneskerettigheter Av Susanne Flølo
Publisert 2. mars 2018 16:26 - Sist endret 21. des. 2020 14:37