English version of this page

Tros- og livssynsfrihet

Oslokoalisjonen er SMRs satsing innenfor tros- og livssynsfrihet. Vi arbeider sammen med internasjonale samarbeidspartnere for å fremme tros- og livssynsfrihet som et felles gode som kan støttes og fremmes av alle religioner og livssyn.

Lena Larsen (t.v) i panel med Mark Lattimer, diretør i Minority Rights Group, og Nazila Ghanea, forsker ved Oxford University i forbindelse med lanseringen av 'The Oslo Principles for the Promotion of Freedom of Religion or Belief'. (foto: T.M.F. Vestheim)

Hva gjør vi?

Oslokoalisjonens tilnærming er å utvikle solid og relevant lokal kunnskap for å styrke retten til tros- og livssynsfrihet. SMR bidrar blant annet til dialog i samarbeid med religiøse aktører for å arbeide mot religiøs ekstremisme og støtte opp om reform-aktører.

Prosjekter omhandler blant annet tros- og livssynsfrihet knyttet til kjønn og seksuell orientering, forholdet mellom religionsfrihet og ytringsfrihet, barns rettigheter og tiltak mot voldelig ekstremisme.

Hvorfor er dette viktig?

Retten til tros- og livssynsfrihet er under press, med økende politisering av religion og diskriminering på grunn av religiøs- eller livssynstilhørighet.

Oslokoalisjonens metode er å inkludere alle religions- og livssynsgrupper i arbeidet for tros- og livssynsfrihet.

For spørsmål om tros- og livssynsfrihet, kontakt Lena Larsen.

3 utvalgte resultater:

  • Religiøse ledere inkluderes i bekjempelse av barneekteskap gjennom å utvikle religiøse argumenter mot barneekteskap.
  • I den banebrytende boken Gender and Equality in Muslim Family Law, diskuterer muslimske bidragsytere kvinners rettigheter innenfor islam. Med utgangspunkt i religiøs tradisjon og religiøse skrifter, kritiserer bidragsyterne gjeldende familierett i muslimske land, og argumenterer for likestilling. Dette er et resultat av Oslokoalisjonens dialog mellom religiøse ledere gjennom flere år.
  • Boken Facilitating Freedom of Religion or Belief. A Deskbook er sentral i undervisningen i religions- og trosfrihet i et betydelig antall land, og publisert på flere språk.

Lyst til å lære mer om vårt arbeid?

Last ned konseptnotat

 

Publisert 22. des. 2016 15:50 - Sist endret 15. nov. 2021 15:33