Styret

Norsk senter for menneskerettigheter ble fra etableringen i 1987 og frem til utgangen av 2014 ledet av et styre. Fra 1. januar 2015 er styret avløst av Norsk senter for menneskerettigheters Råd. 

Vi har publisert innkallinger og referater for styret fra årene 2006 - 2014

Publisert 24. mars 2015 12:15 - Sist endret 22. jan. 2020 09:05