Utvalg ved Norsk senter for menneskerettigheter

SMR har to utvalg som i hovedsak arbeider internt, og som henvender seg til ulike målgrupper: 

  1. FORSKNINGSUTVALGET - FU
    I dette utvalget møter alle forskere som på ulike vis er ansatt ved eller tilknyttet SMR. Her drøftes ulike spørsmål av forskningsmessig karakter, herunder planer for større prosjektsøknader, etc. Utvalget ledes av forskningslederen. 
  2. UNDERVISNINGSUTVALGET - UU
    I dette utvalget møter alle som underviser ved SMRs Masterprogram. Her drøftes ulike spørsmål med tilknytning til den undervisning som foregår ved senteret. Utvalget ledes av undervisningslederen. 
Publisert 27. okt. 2009 14:08 - Sist endret 13. aug. 2021 13:48