Leiargruppa

Leiargruppa ved Norsk senter for menneskerettar (SMR) er eit rådgivande organ for direktøren, som har det overordna ansvaret for all aktiviteten ved senteret.

Leiar for senteret: Gentian Zyberi

Leiargruppa består av:

Publisert 19. nov. 2009 13:58 - Sist endret 19. aug. 2018 16:52