Publikumstjenester

Norsk senter for menneskerettigheter arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer og konferanser. Noen av disse har et spesifikt fokus mot enkelte forskningsprosjekter og -områder, andre er mer generelle.

Med jevne mellomrom arrangerer senteret Menneskerettighetsforum, der aktuelle spørsmål og problemstillinger, ofte av juridisk karakter, tas opp.

I tillegg har senteret også et eget Forum for politisk teori, et bibliotek og diverse kurs for spesifikke profesjonsgrupper.

Vi oppfordrer til å følge vår oversikt over arrangementer.