Arrangement

Kommande 5 dagar

25 sep.
Tid og stad: 25. sep. 2018 15:00 - 17:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden 1815-1914 (Oslo Studies in Legal History, 2018), skrevet av Lars Björne (professor emeritus, Åbo Universitet), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

NB! Merk tiden kl. 15 – 17.

26 sep.
Tid og stad: 26. sep. 2018 18:30 - 19:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

The Research Group on International Law and Governance is, together with the Norwegian branch of the International Law Association, pleased to welcome Professor Christian J. Tams, Chair of International Law at The University of Glasgow, to offer his reflections on international adjudication.

27 sep.
Tid og stad: 27. sep. 2018 10:00 - 12:00, Eckhoffs hjørne, 2. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Countermeasures in international law".

Tid og stad: 27. sep. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Forfatter Erik Rudeng, som for tiden skriver Morgenbladets historie, innleder om «Morgenbladet og skandinavismen fra 1840-årene til unionsoppløsningen»

Tid og stad: 27. sep. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

- og hvordan skal det i så fall gjennomføres? 

Vitenskapelig assistent Nina Bjørneby Klefstad, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

28 sep.
Tid og stad: 28. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledere: Kirsti Strøm Bull, Geir Stenseth, Sondre Nilsen Rødevand og Håkon Plener Fredriksen (en dom hver)

 

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 2. okt. 2018 13:00 - 15:00, Eckhoffs hjørne, 2. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "The preventive use of surveillance measures in the protection of national security – a comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish legislation".

Tid og stad: 4. okt. 2018 09:00 - 5. okt. 2018 16:00, Leiden University, campus The Hague

The conference is the third in the workshop series "Identity on the International Bench" organized by PluriCourts.

Tid og stad: 5. okt. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Postdoc-stipendiat Nertila Kuraj innleder om sitt prosjekt, om regulering av syntetisk biologi (SynBio).

Dette tverrfaglige prosjektet tar for seg den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi.

Syntetisk biologi har som mål å bygge opp nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen eller å gjøre om på eksisterende systemer fra begynnelsen. Synbio er et felt i rask utvikling, og det ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap.

Tid og stad: 8. okt. 2018 09:00 - 11. okt. 2018 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

The topic of this year’s PhD seminar is ‘European company law 50 years’.

Tid og stad: 8. okt. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek i 3.etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Studiedekan Erling Hjelmeng innleder om bedre underviningsplanlegging. I tillegg vil Hilde Westbye ved Juridisk bibliotek informere om Lovdata Pro, Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.