Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag feb.
Tid og stad: 22. feb. 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen, Økokrim Hans Tore Høviskeland og førstestatsadvokat Tarjei Istad, d.s.

26 feb.
Tid og stad: 26. feb. 2019 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum innleder. Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Tid og stad: 26. feb. 2019 16:00 - 18:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Innledning ved professor Giuditta Cordero-Moss, Institutt for privatrett, og illustrasjoner ved Nanette Christine Flatby Arvesen, Advokatfirmaet Thommessen og Tommy Thomsen, Advokatfirmaet Wikborg Rein.

Tid og stad: 26. feb. 2019 17:15 - 19:00, Domus Media, meeting room Lødrups kjeller, ground floor

Introduction by Prof. Filippo Lorenzon, Faculty of Law, Dalian Maritime University (People Republic of China) and Campbell Johnston Clark Ltd, London.

Comments by Prof. Erik Røsæg, University of Oslo

 

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 27. feb. 2019 10:00 - 15:00, Domus Nova rom 540

Innebygget personvern betegner tekniske løsninger der personvernprinsipper og konkrete bestemmelser om personvern er bygget inn i informasjonssystemer på måter som understøtter etterlevelsen av prinsippene og bestemmelsene. En kan også tenke seg «innbygging» av andre typer prinsipper og regler på tilsvarende måter, og «innebygget rettsikkerhet» og «innebygget arkiv» er eksempler på utslag av «innbygging» som generell mulighet.

Tid og stad: 27. feb. 2019 14:15 - 15:45, Norwegian Centre for Human Rights, Cort Adelers gate 30, Seminar Room Asbjørn Eide

A seminar with the Human Rights and Sustainable Development Research group welcoming Marino Cordoba Berrio.

Tid og stad: 27. feb. 2019 15:15 - 16:45, Auditorium 13, Domus Media Øst, Karl Johans gate 47

Gjesteforelesning ved dommerfullmektig Martin Kloster Aasen, Gjøvik tingrett.

Tid og stad: 28. feb. 2019 10:00 - 15:30, Domus Nova, St. Olavs Plass, 7th floor, Lecture hall

The seminar will discuss arguments for and against criminalization of use and possession of drugs in light of a decision by The Constitutional Court of Georgia, stating that use of marijuana is protected by the Constitution. 

Tid og stad: 28. feb. 2019 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by our new Adjunct Research Professor Jay Cullen.

Open for all interested.