Arrangement

Kommande 5 dagar

02 juni
Tid og stad: 2. juni 20205. juni 2020, Kea, Greece

The theme of the sixth international workshop of Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is the highly topical theme of ‘Contemporary Theories in Corporate Law and Corporate Governance’. The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions with workshop participants selected based on a highly competitive call for papers.

New dates to be set at a later stage.

Tid og stad: 2. juni 2020 12:0013:00, https://zoom.us/join

Beate Sjåfjell and Hanna Ahlström will present this work-in-progress paper for discussion. The lunch seminar will be held through Zoom and is open for all. If you would like to participate, please contact Beate Sjåfjell to get the Zoom link. A short draft of the paper is available for interested participants by request.

03 juni
Tid og stad: 2. juni 20205. juni 2020, Kea, Greece

The theme of the sixth international workshop of Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is the highly topical theme of ‘Contemporary Theories in Corporate Law and Corporate Governance’. The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions with workshop participants selected based on a highly competitive call for papers.

New dates to be set at a later stage.

Tid og stad: 3. juni 2020, opptak

Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Instiutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område  

Tid og stad: 3. juni 2020 12:1513:30, Zoom

PluriCourts Lunch with Bernard Ntahiraja

Tid og stad: 3. juni 2020 13:1514:15, Zoom

Presentation by Maja van der Velden, Sustainability & Design Lab, Dept. of Informatics, UiO.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 4. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Ute av syne, ute av sinn - om rettigheter til og forvaltning av grunnvann i norsk rett

Tid og stad: 4. juni 2020 13:0014:00, Zoom

Emma Brandon introduces Raffaela Kunz’ “Judging International Judgments Anew? The Human Rights Courts before Domestic Courts” in the recent issue of EJIL

Tid og stad: 5. juni 2020 09:0014:50, Zoom webinar

How does law deal, or should deal with religion? The question arises especially in times of seemingly ever increasing nationalism and populism, often stirring up religious sentiments.

Tid og stad: 5. juni 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304 - hver fredag, samme lenke

Innledning ved professor emeritus Hans Christian Bugge

 

Tid: 8. juni 2020 18:0019:00

16. mars i år fylte Senter for rettsinformatikk 50 år. Jubileet skulle blant annet markeres med presentasjon av boken "Retten i det digitale Norge. Senter for rettsinformatikk 1970 - 2020". Så kom pandemien og alle gode planer gikk i vasken.

Dette retter vi opp nå! Mandag 8. juni kl. 18.00 vil boken bli presentert på Zoom, se programmet nedenfor.  Boken er "nødvendig allmenndannende lesning" for enhver som arbeider med jus og digital teknologi!

Den er et fagfellevurdert, faghistorisk arbeid som både handler om rettsutviklingen innen sentrale områder og om arbeidet ved SERI i den forbindelse.