Arrangement

Kommande 5 dagar

21 apr.
Tid og stad: 21. apr. 2021, opptak

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kontraktsomlegging i varige kontraktsforhold.

Tid og stad: 21. apr. 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Postdoctoral Fellow Silje Aambø Langvatn

22 apr.
Tid og stad: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold.

Tid og stad: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby will be defending the thesis Unilateral Change of Economic Benefits in the Employment Relationship for the degree of Ph.D.

Original title: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold

The disputation will be held in Norwegian

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Tid og stad: 26. apr. 2021 17:0018:00, zoom

Join our roundtable on academic freedom in India

Tid og stad: 27. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og stad: 28. apr. 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Ph.D. candidate, Nicola Strain.

Tid og stad: 29. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Joint lunch seminar of the research group for Welfare, rights and discrimination (VERDI) and the Centre for European Law.