Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag nov.
Tid og stad: 24. nov. 202025. nov. 2020, Zoom

PluriCourt-iCourts workshop: When International Courts and Tribunals Defer to States.

Tid og stad: 24. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Tirsdag klokken 12:00 er det igjen tid for arbeidsrettslunsj, denne gangen via videomøteplattformen Zoom.

Tid og stad: 24. nov. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sigrid Østvik presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og stad: 24. nov. 2020 12:1513:15, Zoom

Join us for a digital Tuesday coffee seminar with Golnaz Jafari! 

Tid og stad: 24. nov. 2020 15:0016:30, https://uio.zoom.us/j/66796796784

Nordisk institutt for sjørett og Norsk forening for energirett har gleden av å invitere til digitalt fagmøte/energijuridisk klubb

Seniorrådgiverne Gro Caroline Sjølie og Håvard Hamnaberg (Olje- og energidepartementet) innleder med å gi en innføring i konsesjonssystemet i havenergilova og havenergiforskrifta. Dernest vil advokat og partner Håkon Sandbekk (Advokatfirmaet Selmer) gå nærmere inn på spørsmål om markedstilgang og nettilknytning for havvindinstallasjoner før advokat Anne Ulset (Equinor) diskuterer prosjektfinansiering og utbyggingskontrakter. Førsteamanuensis Catherine Banet (Nordisk institutt for sjørett, UiO) vurderer behovet for planlegging og samordning offshore samt EUs strategi for fornybar energi til havs.

Avslutningsvis åpner vi for spørsmål og diskusjon i plenum.

Tid og stad: 24. nov. 2020 17:3019:00, Webinar

Vi inviterer til Havbruksrettsklubb-webinar 24. november 2020

kl. 17:30 -19:00

Vi zoomer denne klubben, du finner lenke nedenfor. 

Advokatfullmektig Markus A.B. Laurantzon og professor Finn Arnesen  innleder.

Innleggene er basert på deres kapittel i boken "Sjømatnæringen og Europa", som publiseres 9. november 2020, og på Laurantzons masteravhandling.

Instituttleder Ola Mestad er ordstyrer.

Velkommen!

Tid og stad: 24. nov. 2020 19:0020:30, Zoom (webinar)

Mens vi sitter koronaisolert i hver vår sofa, kryper mørketida innover landet. Hva passer da bedre enn å undersøke hvorfor vi i Norden er så lykkelige? 

25 nov.
Tid og stad: 24. nov. 202025. nov. 2020, Zoom

PluriCourt-iCourts workshop: When International Courts and Tribunals Defer to States.

26 nov.
Tid og stad: 26. nov. 2020 09:0012:00, Digitalt

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og stad: 26. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Felles faglunsj for Oslo senter for kommersiell rett og Senter for europarett. Advokat (PhD) Marie Nesvik innleder om Høyesteretts dom i sak HR-2019-2206-A.

27 nov.
Tid og stad: 27. nov. 2020 09:0017:00, Zoom

The seminar is open to all interested including scholars, students, practitioners and journalists.

Please note that this seminar will be digital through Zoom only because of the Covid-19 situation. 

Tid og stad: 27. nov. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Fagdirektør NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter Jenny Sandvig innleder

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 1. des. 2020 08:3011:30, Faculty of Law, University of Oslo through Zoom

Welcome to this combined Business and Finance Forum meeting.

The seminar will be held through Zoom and is open for members of the Business and Finance Forums. If you would like to participate, please register below to get the Zoom link. 

Tid og stad: 1. des. 2020 12:0013:00, Zoom

Kai Spurkland, stipendiat ved Politihøgskolen og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved JUS innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og stad: 1. des. 2020 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033

Vitenskapelig assistent Sophia Alexis Dyrby presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og stad: 1. des. 2020 12:1513:15, Zoom

Velkommen til digital teknologitime om språkteknologi med Bernt Bremdal! 

Tid og stad: 1. des. 2020 15:0018:00, Faculty of Law, University of Oslo through Zoom

Welcome to this Academic Workshop.

The workshop will be held through Zoom and is open for all interested, including students. If you would like to participate, please register below to get the Zoom link.