Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag sep.
Tid og stad: 27. sep. 2021, Online
Tid og stad: 27. sep. 2021 16:0017:30, Zoom / Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Welcome to this book launch. This afternoon event is open for all interested. Please register below!

28 sep.
Tid og stad: 28. sep. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek og Zoom

Professor emerita Anne Robberstad innleder med utgangspunkt i sin bok «Hvem har bevisbyrden? Tvilsrisikoen i sivile saker».

Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og stad: 28. sep. 2021 12:15, Spiserommet at Domus Academica and Zoom

Join us for Tuesday coffee seminar with Gino D´Paola. 

Tid og stad: 28. sep. 2021 19:0020:00, Litteraturhuset (Berner-kjelleren)

As part of Forskningsdagene, this panel with members from both Nordic Branding and UiO:Norden discusses the relationship between Norway's gender- and diplomatic brands.

29 sep.
Tid og stad: 29. sep. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Presentation by Johanna Fridriksdottir, The national Library.

30 sep.
Tid og stad: 30. sep. 2021 13:0015:00, Domus Juridica, room 8113

PhD candidate Laura Létourneau-Tremblay at the PluriCourts Centre is presenting her PhD project "Aligning the International Investment System with Environmental Protection: Synergies or Discord".

01 okt.
Tid og stad: 1. okt. 2021 10:0015:00, Bernerkjelleren, Litteraturhuset

Fredag 1. oktober vert det seminar i samanheng med boklansering av "Integrert kystsoneforvaltning - Planfaglege, samfunnsvitskaplege og juridiske perspektiv."

Påmelding innan onsdag 29. september klokka 12

Tid og stad: 1. okt. 2021 16:3019:00, Litteraturhuset, Oslo

Vi ønsker velkommen til lansering av boken «The Construction of the Customary Law of Peace: Latin America and the Inter-American Court of Human Rights» av professor Cecilia Bailliet fra Institutt for offentlig rett. Boken presenteres av professor Thomas Antkowiak, Seattle (livestreamet fra USA), og professor Benedicte Bull, UiO.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 6. okt. 2021 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 1. etg. Domus Bibliotheca

Refleksjoner om forholdet mellom statsrett og statsrettshistorie: Etter utgivelsen av Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 – 2020. Innledninger av professor Ola Mestad, NifS, professor Eirik Holmøyvik, UiB, professor Marit Halvorsen, IOR og professor Ivar Alvik, NifS.

Tid og stad: 6. okt. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Informal discussions.

Tid og stad: 7. okt. 2021 12:0013:00, Zoom

Welcome to our lunch seminar with presentation by Dr. Elena Cirkovic, Helsinki University.

Open for all interested. Please register your participation.

Tid og stad: 11. okt. 2021 09:3015. okt. 2021 16:00, Kjerka, Departement of Private Law, Karl Johans gate 47, Oslo and through Zoom

The topic of this year’s PhD seminar is European Company Law. The seminar is planned as a physical event at the Faculty of Law, University of Oslo, with possibility for participation through Zoom.

Tid og stad: 13. okt. 2021 12:1513:30, Domus Juridica

Wednesday Lunch seminar with Doctoral Research Fellow Runar Hilleren Lie.