Arrangement

Kommande 5 dagar

21 sep.
Tid og stad: 21. sep. 2020, opptak

Master of Laws Astrid Iversen will give a trial lecture for the prescribed topic: Sustainable Debt Restructuring: Possibilities and Challenges under International Law

22 sep.
Tid og stad: 22. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Astrid Iversen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:Likebehandling av kreditorar ved restrukturering av statsgjeld 

Original tittel: Intercreditor equity in sovereign debt restructuring

Disputasen vil foregå på Engelsk. 

Tid og stad: 22. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Master of Laws Astrid Iversen at Department of Private Law will be defending the thesis Intercreditor equity in sovereign debt restructuring for the degree of Ph.D.

Tid og stad: 22. sep. 2020 12:0013:00, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Christoffer C. Eriksen innleder om forvaltningsretten og EØS-avtalen. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og stad: 22. sep. 2020 12:1513:00, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Dr. juris Ellen Eftestøl presenterer boka "Sustainable and efficient transport - Incentives for Promoting a Green Transport Market", edited by Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Suvi Sankari and Anu Bask

NB: påmelding av hensyn til enkel bevertning.

Vi benytter anledningen til en milepælsmarkering i etterkant av bokpresentasjonen.

23 sep.
Tid og stad: 23. sep. 2020 17:0018:15, Kulturhuset, Boksen

In what ways do digital brain research and the making of AI overlap? How does this influence society? What are legal, ethical and philosophical aspects of digital brains? 

24 sep.
Tid og stad: 24. sep. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Kai Spurkland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Politiets plikt til å yte bistand til offentlige kontrolletater, særlig ved gjennomføring av statlige og kommunale helsemyndigheters vedtak.

Tid og stad: 24. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand.jur Kai Spurkland vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forsvarets bistand til politiet: En studie av de rettslige rammene for operativ bistand fra Forsvaret til politiet

Tid og stad: 24. sep. 2020 12:0013:00, Zoom

Europarettslunsj i samarbeid med forskergruppen for naturressursrett, med innledning av professor Ole Kristian Fauchald.

Tid og stad: 24. sep. 2020 15:0016:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, and/or Zoom

Welcome to this afternoon seminar.

Presentation by Jaakko Salminen, Copenhagen Business School. Comments by Eléonore Maitre-Ekern, Department of Private Law, UiO.

The event is open to all interested, including students, but requires registration.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 25. sep. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje

Professor Emerita Kirsti Strøm Bull innleder 

Tid og stad: 1. okt. 2020, opptak

Master of Laws Rosa Manzo will give a trial lecture for the prescribed topic: Climate change and human rights.

Tid og stad: 2. okt. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Rosa Manzo ved Instiutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Equity as a legal concept and its role in the development of international law on climate change

Disputasen vil foregå på engelsk 

Tid og stad: 2. okt. 2020 12:0013:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig

Innleder: vitenskapelig assistent, IOR Hannah Cecilie Brænden

Tid og stad: 5. okt. 2020 10:008. okt. 2020 17:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo and/or Zoom

The topic of this year’s PhD seminar is "Nordic Company Law: Expanding the Horizon".