Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag jan.
Tid og stad: 26. jan. 2022 12:0013:00, Rettshistorisk samling eller Zoom

Øystein Hetland innleder om politiet under okkupasjon 1940-1945 (Det politirettshistoriske prosjekt).

27 jan.
Tid og stad: 27. jan. 2022 10:0012:00, Zoom

Hvordan man tolker bevis er en av de store utfordringene for både rettsmedisinere og jurister. Institutt for kriminologi og rettssosiologi har invitert rettsgenetikeren Peter Gill til å presentere forskning på produksjon og formidling av DNA-bevis.

28 jan.
Tid og stad: 28. jan. 2022 12:0013:00,  https://uio.zoom.us/j/65159151890

Professor Ole Kristian Fauchald innleier om temaet.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 1. feb. 2022 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Trude Myklebust avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The legitimacy of the European Systemic Risk Board in respect of its performance, roles and contributions to the financial regulatory system.

Image may contain: Cheek, Smile, Lip, Jaw, Lipstick.
Tid og stad: 1. feb. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master of Laws, MSc Trude Myklebust will be defending the thesis Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: kinn, smil, leppe, kjeve, leppestift.
Tid og stad: 1. feb. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur., MSc Trude Myklebust ved institutt for privatrett
vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Rettferdige, velordnede og bærekraftige finansmarkeder? En analyse av regulatoriske utfordringer som oppstår i et stadig mer komplekst, sammenvevet og dynamisk finansielt system, som også er preget av økte samfunnsmessige forventninger.

Original tittel:Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og stad: 1. feb. 2022 12:1513:00, Energirettens møterom

Stipendiat Ane Sydnes Egeland  innleder om sitt PhD-prosjekt om klima- og energirett.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, smil, kinn, briller.
Tid og stad: 1. feb. 2022 12:1513:15, Zoom

Velkommen til digitalt Tirsdagskaffeseminar med Linn Høgåsen!