Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag okt.
Image may contain: Paint, Art, Painting, Art paint, Tints and shades.
Tid og stad: 3. okt. 20226. okt. 2022, Faculty of Law

Together with the IUCN Commission of Environmental Law and other partners, the University of Oslo is organizing a four day conference to reflect on the importance of law for the critical decade.

Tid og stad: 5. okt. 2022 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 1. et. Domus Bibliotheca

Anna Elina Martinson innleder om påtalemyndighet og rettssikkerhet under okkupasjonen.

06 okt.
Image may contain: Paint, Art, Painting, Art paint, Tints and shades.
Tid og stad: 3. okt. 20226. okt. 2022, Faculty of Law

Together with the IUCN Commission of Environmental Law and other partners, the University of Oslo is organizing a four day conference to reflect on the importance of law for the critical decade.

Fleire kommande arrangement

Image may contain: Furniture, Chair, Interior design, Hall, Decoration.
Tid og stad: 10. okt. 202214. okt. 2022, European University Institute, Florence

The IUROPA network – in collaboration with the EUI, ARENA and PluriCourts – has announced a call for participation in a one-week workshop that will assist early-career researchers with the uptake of new research tools related to judicial decision-making.

boxes, text, trees, house
Tid og stad: 10. okt. 2022 09:3014. okt. 2022 16:00, Kjerka/Lødrups kjeller, Departement of Private Law, Karl Johans gate 47, Oslo / Zoom

The topic of this year’s PhD seminar is Companies, Markets and Circular Economy. The seminar is planned as a physical event at the Faculty of Law, University of Oslo, with possibility for participation through Zoom.

Bilde av en rettssal i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. EUs flagg som teppe.
Tid og stad: 11. okt. 2022 15:3017:00, Auditorium 2, Domus Juridica

Hva viser nylige avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)? SMRs seminarserie ser nærmere på utvalgte aktuelle tema. Dette seminaret fokuserer på diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, dommen mot Frankrike om repatriering fra Syria, en dom mot Sverige om cannabis, og EMDs tolkning av hva en "lovlig opprettet domstol" innebærer.

Norsk lanseringsseminar

Law and The Christian Tradition in Scandinavia: The Writings of Great Nordic Jurists Routledge, London 2022. Redigert av professor Kjell Å Modéer (Lund) og Helle Vogt (København)

Tid og stad: 12. okt. 2022 17:0022:00, Auditorium 2, DJ

Visning av filmen “A Journey of a Thousand Miles: Peacekeepers” fra den kritikerroste serien Women, war and peace.