Arrangement

Kommande 5 dagar

26 okt.
Tid og stad: 26. okt. 2021 12:0013:00, Castbergs bibliotek (seminarrommet i 3. etg. Domus Bibliotheca) og Zoom

Arvid Aage Skaar fylte 70 år sommeren 2020, og fratrådte sin stilling som professor ved Institutt for offentlig rett ved utgangen av desember 2020. Han holder nå sin fratredelsesforelesning, som ble utsatt på grunn av pandemien.

Instituttleder Inger Johanen Sand leder lunsjen.

 

Tid og stad: 26. okt. 2021 12:1513:00, Kjerka

Gjesteforsker Per Håkon Høisveen innleder om temaet.

Tid og stad: 26. okt. 2021 13:0016:00, Gamle Festsal

Vedtak om konsesjon og ekspropriasjonsløyve til to vindkraftverk på Fosen vart nyleg kjent ugyldige i storkammersak i Høgsterett som fylgje av strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettar artikkel 27. I dette seminaret skal vi sjå nærare på innholdet i dommen og fylgjene av den.

27 okt.
Tid og stad: 27. okt. 202128. okt. 2021, Domus Juridica | Kristian Augusts gate 17, 0164 Oslo | Eight floor, room 8113

PluriCourts will hold a two day research conference on Wednesday 27 and Thursday 28 October to discuss the progress on the project “International Courts versus Compliance Mechanisms: Comparative advantages of non-compliance mechanisms and complaint procedures.”

Tid og stad: 27. okt. 2021 12:1513:00, Domus Juridica - rom 8111

Lunsjseminar med Dr. Anja Bredal.

Tid og stad: 27. okt. 2021 12:1513:00, Domus Juridica, PluriCourts

Wednesday Lunch Seminar with Assistant Professor of Public International Law Brian McGarry.

Tid og stad: 27. okt. 2021 16:3018:00, CAS (Tårnrommet), DNVA - Drammensveien 78, Oslo

Presentation by Caroline Laske, Lecturer at the University in Louvain and in Ghent.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 28. okt. 2021 12:0013:00, Europarettens møterom & Zoom

Europarettslunsj med innledning fra Halvard Haukeland Fredriksen, professor ved Universitetet i Bergen og leder av trygdekoordineringsutvalget.

Tid og stad: 28. okt. 2021 14:3016:00, Domus Academica - Gamle festsal

Heidi Østbø Haugen og May-Len Skilbrei har skrevet en håndbok med alt du trenger å vite om forskningsetikk og databehandling.

Tid og stad: 29. okt. 2021 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Vit.ass. Henrikke Aurang innleiar med temaet for si avhandling.

Tid og stad: 29. okt. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og stad: 2. nov. 2021 12:1513:00, Begge avdelinger, fellesrom først og egen plass dernest

Vi rydder i fellesrommene og hver av oss på plassene våre.

Det kommer en ekstra papircontainer på begge sider (sjø akter og energirett) og kringle(r) på energirettens nyryddede møterom klokka 13, etter endt dyst.