Arrangement

Kommande 5 dagar

30 mars
Tid og stad: 30. mars 2020 09:001. apr. 2020 12:00, Norwegian Centre for Human Rights, Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Room 6101, 6 level

Avlyst for å forebygge koronasmitte.

This PhD/professional training course aims at a systematic criticism of blasphemy laws from the specific angle of Freedom of Religion or Belief (FoRB).

Tid og stad: 30. mars 2020 13:0013:30, Zoom: https://zoom.us/j/113377584

Korona-pandemien har ført til at all undervisning må foregå digitalt. Hvordan har denne omstillingen gått? En ny rapport kan gi svar.

31 mars
Tid og stad: 30. mars 2020 09:001. apr. 2020 12:00, Norwegian Centre for Human Rights, Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Room 6101, 6 level

Avlyst for å forebygge koronasmitte.

This PhD/professional training course aims at a systematic criticism of blasphemy laws from the specific angle of Freedom of Religion or Belief (FoRB).

Tid og stad: 31. mars 2020 10:0011:00, Zoom

Debatten rundt Koronarespons, fullmaktslovgivning og rettssikkerhetsproblematikk har i løpet av den siste uken flyttet seg til distrikts-Norge. 

Forskerne tar debatten på et webinar om rettsstaten, lokalt folkestyre og hvordan lovgivningen også kan få konsekvenser for miljøet.

Tid og stad: 31. mars 2020 12:1513:00, Møterommet på avdeling for energi- og ressursrett

Vitenskapelig assistent Simen Gundersen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

01 apr.
Tid og stad: 30. mars 2020 09:001. apr. 2020 12:00, Norwegian Centre for Human Rights, Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Room 6101, 6 level

Avlyst for å forebygge koronasmitte.

This PhD/professional training course aims at a systematic criticism of blasphemy laws from the specific angle of Freedom of Religion or Belief (FoRB).

Tid og stad: 1. apr. 2020 12:0013:00, Kjerka, DMV

Professor Lasse Simonsen innleder til diskusjon om HR-2019-2034-A Advokatdom III.

02 apr.
Tid og stad: 2. apr. 2020 08:3018:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Avlyst for å forebygge koronasmitte.

How does law deal, or should deal with religion? The question arises especially in times of seemingly ever increasing nationalism and populism, often stirring up religions sentiments.

Tid og stad: 2. apr. 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Aslak Sira Myhre innleder om Nasjonalbiblioteket sin digitaliserings- og formidlingsstrategi.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 3. apr. 2020 11:0013:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter avlyser vi dette arrangementet for å forebygge smitte av koronaviruset.

Dersom arrangementet settes opp på nytt vil det annonseres på våre nettsider.

Tid og stad: 14. apr. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Ulf Stridbeck innleder som del av sin 70-årsmarkering.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og stad: 14. apr. 2020 12:1513:00, Møterommet på avdeling for energi- og ressursrett

Vitenskapelig assistent Karina Kviebakk Mauren  presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og stad: 15. apr. 2020 12:0013:00, Lødrups kjeller, DMV

Foredrag ved Karoline Haug, stipendiat, Universitetet i Amsterdam.

Tid og stad: 16. apr. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!