Arrangement

Kommande 5 dagar

19 feb.
Tid og stad: 19. feb. 2018 - 20. feb. 2018, Cape Town

19-20 FEBRUARY 2018 The University of Cape Town, South Africa and the University of Oslo, Norway, are pleased to present a two-day training course.

20 feb.
Tid og stad: 19. feb. 2018 - 20. feb. 2018, Cape Town

19-20 FEBRUARY 2018 The University of Cape Town, South Africa and the University of Oslo, Norway, are pleased to present a two-day training course.

Tid og stad: 20. feb. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

– de overførte arbeidstakernes rett til å beholde individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av etter aml. § 16-2 andre ledd, tredje og fjerde punktum.

Student Sindre Christensen presenterer sitt masteroppgaveprosjekt.

Tid og stad: 20. feb. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, rom 360

Tirsdagskaffeseminar.

Arrangementet er åpent for alle, og det er ingen påmelding.

Tid og stad: 20. feb. 2018 15:00 - 17:00, Kjerka, Institutt for privatrett, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johans gt. 47, Oslo

Institutt for privatrett og Konkursrådet har gleden av å invitere til ettermiddagsseminar om ferdigpakkede insolvensprossesser.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men krever påmelding grunnet et begrenset antall plasser.

22 feb.
Tid og stad: 22. feb. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Innledning ved Hanna Almlöf ved Linköpings Universtet.

Åpent for alle interesserte.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 26. feb. 2018 13:00 - 13:45, Room 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5, 0130 Oslo

PluriCourts Co-Director Geir Ulfstein introduces The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World by Oona A. Hathaway and Scott J. Shapiro, Simon & Schuster (2017)

Tid og stad: 26. feb. 2018 15:15 - 16:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest

Forskergruppen inviterer sammen med Europarettsnettverket til dette Selskapsrettsforumet for å markere at EUs selskapsrett i år fyller 50 år.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Tid og stad: 26. feb. 2018 16:00 - 17:00, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5
Tid og stad: 26. feb. 2018 18:00, TBC

This spring PluriCourts and the Norwegian Centre for Human Rights are hosting a seminar series on international political and legal theory for political philosophers, legal scholars and others working in this area. 

Tid og stad: 27. feb. 2018 10:00 - 15:00, Domus Nova Rom 540

Tirsdag 27. februar er det heldagsseminar ved SERI . Temaet for seminaret er "Systemutvikling i digital forvaltning: Fra lovtekst til programkode".

Arrangementet er åpent for alle men grunnet enkel servering bes alle melde seg på via nettskjema. Begrenset antall plasser, så først i tid, først i rett.