Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag juni
Tid og stad: 18. juni 2019 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg  ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv  

Tid og stad: 18. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi og  vil forsvare sin avhandling for graden Phd:

Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker  

 

19 juni
Tid og stad: 19. juni 2019 11:45 - 12:45, 571, Domus Nova

PluriCourts Lunch Seminar with Guest Researcher Yifeng Chen.

Tid og stad: 19. juni 2019 13:00 - 15:30, Domus Nova, room 571

The Faculty of Law and PluriCourts invites to an ERC grant application writing workshop.

Tid og stad: 19. juni 2019 14:00 - 15:45, Gamle festsal (Domus Academica)

Avslutningsseremonien for master i kriminologi og rettssosiologi avholdes i Gamle festsal (Urbygningen) onsdag 19. juni.

Tid og stad: 19. juni 2019 15:00 - 17:00, Professorboligen

Vårsemesterets siste seminar i familie- og arverett.

20 juni

Programrådet for forskerutdanning (PFF)  inviterer til veilederseminar. Målgruppen er alle ved de juridiske fakultetene som er eller sannsynligvis blir  ph.d.-veileder.  Seminaret starter med en lett  lunsj fra kl 11.00.

Tid og stad: 20. juni 2019 15:00 - 17:00, Domus Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Foredragsholder: Henrik Inadomi, dr. juris og juridisk direktør i Kværner.

Førsteamanuensis Herman Bruserud gir en forberedt kommentar.

VELKOMMEN TIL MINGLING FRA KL. 15:00, 

med faglig oppstart 15:30

21 juni
Tid og stad: 21. juni 2019 09:00 - 17:00, Litteraturhuset, sal Amalie Skram, Werglandsveien 29, Oslo

Nils Butenschøn fratrer sin stilling som professor ved SMR 1. juli i år. Seminaret blir organisert rundt sentrale tema i Butenschøns akademiske arbeider de siste 45 år: Nasjonalitetskonflikter, modeller for maktdeling i dypt splittede samfunn, og studiet av statsborgerskap og menneskerettigheter som grunnlag for legitim statsmakt. Empirisk har de fleste arbeidene, inkludert fem bøker som han har fått utgitt det siste tiåret, fokusert på Midtøsten og regionens moderne politiske historie.

Tid og stad: 21. juni 2019 09:00 - 17:00, Litteraturhuset, sal Amalie Skram, Werglandsveien 29, Oslo

Nils Butenschøn retires from his position as Professor at the NCHR on first of July this year. The seminar is organised around central topics in Butenschøn’s academic works over the past 45 years: Nationality conflicts, models of power sharing in deeply divided societies, and the study of citizenship and human rights as a basis for legitimate state authority. Empirically, most of the works, including the five books Butenschøn has published in the last decade, have focused on the Middle East and the region’s modern political history.

Tid og stad: 21. juni 2019 10:00 - 16:00, Geneva

The expert meeting is organised in cooperation with  Prof. Laurence Boisson de Chazournes and hosted by The Graduate Institute and the University of Geneva.

Tid og stad: 21. juni 2019 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent og studentutreder i Høyesterett Nora Mageli innleder

Tid og stad: 21. juni 2019 13:00 - 15:00, Rom 540, Domus Nova

Stipendiat Özlem Gurakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 24. juni 2019 - 26. juni 2019, Oslo

Multilevel Separation of Authority - Autonomy and International Courts

PluriCourts announces a workshop that brings together scholars of philosophy, political theory and legal theory who study one or more regional and international courts and tribunals (ICs), and in particular issues concerning the multi-level ‘horizontal’ and ‘vertical’ separation of authority, or questions concerning autonomy.

Tid og stad: 25. juni 2019 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups kjeller

The seminar will be a roundtable discussion subsequent to introductions by Eleonore Maitre-Ekern and Hanna Ahlström (tbc).

Please register here before June 18th, as there will be a light lunch.

 

Tid og stad: 26. juni 2019 12:15 - 13:15, 571, Domus Nova

PluriCourts Lunch Seminar with Tom Ginsburg.

Tid og stad: 27. juni 2019 - 28. juni 2019, Professorboligen, University of Oslo

The theme for this year's conference is present and future research related to the research topics.

Tid og stad: 27. juni 2019 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The proposed UN treaty on transnational corporations and human rights: progress or confusion?