Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag des.
Tid og stad: 5. des. 2019 10:1511:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Master of Laws Basang Wangdui  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of the purpose of the company and its impact on the corporate governance discussion  

Tid og stad: 5. des. 2019 11:1512:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Basang Wangdui ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States.

Tid og stad: 5. des. 2019 11:1515:00, Theologisk eksamenssal, 2nd floor, Domus Academica

Master of Laws Basang Wangdui at Department of Private Law will be defending the thesis: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States for the degree of Ph.D.

Tid og stad: 5. des. 2019 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Alexander Skjønberg innleder om fredspliktens utvikling og forbindelseslinjer 1900-1935.

Tid og stad: 5. des. 2019 18:0020:00, Gamle festsal – åpent for alle

Årets prisvinner er imamen, forfatteren og juristen Seyran Ates. Velkommen til prisutdeling og mottakelse! 

06 des.
Tid og stad: 6. des. 2019 09:0012:00, Gamle festsal

Welcome to a seminar in honor of the University of Oslo's Human Rights Award winner Seyran Ates. The seminar will address topics such as human rights, freedom and religion.

Tid og stad: 6. des. 2019 09:4015:40, Hotel Bristol

Personvern: med hvilken rett?

Tid og stad: 6. des. 2019 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Fredrik Andreas Stenstadvold, vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett, innleder om søksmål mot Staten om hypotetiske offentlige forhold etter tvisteloven § 1-3.

Tid og stad: 6. des. 2019 12:0014:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media

Lagdommer dr.juris Bjarte Askeland, Gulating Lagmannsrett, vil innlede om Ernest Weinribs teorier.

Foredraget søker via konfrontasjonen mellom Weinribs program og norsk privatrett å bringe en oppdatert analyse av teoretiske grunnforutsetninger i norsk privatrett anno 2020.

09 des.
Tid og stad: 9. des. 2019 16:0017:30, Professorboligen, Karl Johans gate 47

UN Secretary General António Guterres observed that: “We are a world in pieces. We need to be a world at peace”.  UiO Professor Cecilia Bailliet created the first law course on the Right to Peace at UiO and is proud to present this unique publication which explains the status of Peace as a key aim of the UN Charter and deserves renewed attention by academics, policymakers and practioners.

Tid og stad: 9. des. 2019 16:0017:30, Professorboligen, Karl Johans gate 47

FNs generalsekretær António Guterres har sagt: "We are a world in pieces. We need to be a world at peace". Professor Cecilia Bailliet, som laget det første juridiske emne med tema retten til fred ved UiO, har redigert denne håndboken som klargjør at fredstatus er et hovedmål i FN-pakten. Det er noe som fortjener fornyet oppmerksomhet fra forskere, politikere og praktikere.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 10. des. 2019 09:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47

Senterets 30-årsjubileum - 10. desember 2019 

Påmelding til de faglige sesjonene er ikke nødvendig, men vi vil gjerne vite hvem som kommer til mat og sosialt samvær på Café Amsterdam etter det faglige programmet.

Påmeldingsfrist 1. desember. Prior tempore, potior jure

Tid og stad: 10. des. 2019 09:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47

Senterets 30-årsjubileum - 10. desember 2019 

Påmelding til de faglige sesjonene er ikke nødvendig, men vi vil gjerne vite hvem som kommer til mat og sosialt samvær på Café Amsterdam etter det faglige programmet.

Påmeldingsfrist 1. desember. Prior tempore, potior jure

Tid og stad: 10. des. 2019 12:0015:30, Domus Juridica, rom 7227

Introduction by Kjersti Lohne

Tid og stad: 10. des. 2019 17:0019:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media

Innledning ved Claes Martinson som er professor ved Göteborgs Universitet og forsker innen kredittrett.

Tid og stad: 11. des. 2019 10:0011:30, Gamle festsal, Karl Johans gate 47

Interviewing is a core task in law enforcement and how the police conduct interviews has a profound impact on the outcome and fairness of the subsequent criminal proceedings. This seminar will discuss the applicability of investigative interviewing in counter-terrorism efforts, discuss how it can serve as a remedy against ill-treatment, and illustrate the psychology behind this approach.