Arrangement

Kommande 5 dagar

i dag mai
Tid og stad: 22. mai 2018 09:00 - 23. mai 2018 14:00, Professorboligen, Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

24 mai
Tid og stad: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

Tid og stad: 24. mai 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by Postdoctor Mark Taylor, Department of Private Law, University of Oslo

Tid og stad: 24. mai 2018 12:00 - 13:30, SMR, Cort Adelers gate 30, meeting room in the canteen, first level

Seminar with talk by Herman Duarte. This seminar is organised by the Norwegian Centre for Human Rights in cooperation with Norwegian Latin America Research Network (NorLARNet).

 

25 mai
Tid og stad: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

Tid og stad: 25. mai 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller

Stud. jur. Karl Jacob Kammler innleder

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 28. mai 2018 10:15 - 11:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og stad: 28. mai 2018 11:00 - 12:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47, Oslo

Welcome to this seminar, a part of our Competition Law Forum Series.

Presentation by Professor Eleanor M. Fox, New York University School of Law.

 

Tid og stad: 28. mai 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i Rettsvitenskap Anniken Sørlie ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Tid og stad: 28. mai 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett (UiO).  

Tid og stad: 29. mai 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Professorene Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl innleder. Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.