Nye koronatiltak og studier ved Det juridiske fakultet

Alle studenter ved fakultetet har 8. desember fått en epost fra studiedekanen om hvordan vi forholder oss til de nye koronatiltakene.

Eposten er i sin helhet gjengitt under:

Kjære studenter,

Jeg håper alt står bra til i innspurten mot både jul og eksamen. 

Den siste uken har myndighetene innført flere koronatiltak på grunn av utviklingen i koronasituasjonen. De seneste tiltakene trer i kraft natt til torsdag 9. desember. 

Tiltakene påvirker i liten grad undervisning og eksamen dette semesteret. Alle gjenstående eksamener dette semesteret er nå hjemmeeksamener. 

Lesesalene og biblioteket vil fortsatt være åpne. Men 1-meteren er gjeninnført og vi tilpasser lesesalskapasiteten som følge av det. Torsdag 9. desember er reservasjonssystemet for leseplasser stengt, og på morgenen vil vi merke leseplasser som ikke skal være i bruk. Fra fredag 10. desember vil du igjen kunne reservere lesesalsplass.

UiOs nettsider med oppdaterte informasjon om korona og tiltak ved UiO finner du her: uio.no/korona

Jeg vil også minne om det vi som enkeltpersoner kan gjøre:

  • Holde avstand til andre, og bruke munnbind dersom det ikke er mulig
  • Holde deg hjemme ved sykdom og teste deg ved symptomer på covid-19, også om du er fullvaksinert.
  • Følge øvrige anbefalinger og påbud fra myndighetene

Tiltakene myndighetene har innført gjelder i fire uker, men skal vurderes på nytt om 14 dager. Vi vet ikke nå hvordan vårsemesteret 2022 vil bli, men vi må ta høyde for at det kan bli endringer i det som nå er planlagt. Studenter og studentrepresentanter vil bli involvert i videre prosess.

Utviklingen i smittesituasjonen medfører mye usikkerhet og stadige endringer, og pandemien har gjort det utfordrende å være student. Jeg vil takke dere alle for innsatsen for å begrense smitten. Dersom du gjenstår å ha eksamen ønsker jeg deg lykke til med den, og jeg ønsker dere alle en riktig god jul.

Vennlig hilsen

Marianne Jenum Hotvedt, studiedekan

Publisert 9. des. 2021 14:00 - Sist endret 9. des. 2021 14:00