Aktuelle saker

Publisert 20. des. 2019 11:07

Når Domus Juridica åpner 6. januar vil du få studieinformasjon, studieveiledning, IT-support og bibliotektjenester på ett og samme sted.

Publisert 3. des. 2019 12:42

Studentane har tre representantar i fakultetsstyret, ein av disse er på val hausten 2019. Ein treng fleire kandidatar, og det er no utsatt frist for å melda kandidatar for val til fakultetsstyret for perioden 01.01.20-31.12.20

Publisert 26. nov. 2019 13:41

Fakultetet har behov for nye studentrettere for våren 2020.

Publisert 26. nov. 2019 13:07

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere våren 2020.

Publisert 18. nov. 2019 10:09

Vi er midt inne i en flytteprosess, og det er lett å miste oversikt over hvor ting er i denne mellom-perioden før den offisielle åpningen av Domus Juridica. Her forklarer vi hva som flytter hvor, og hva som er åpent når.

Publisert 11. nov. 2019 15:46

Vi minner om bokskap som må tømmes innen 14. november og lesesalsplasser som må ryddes innen 15. november.

Publisert 10. nov. 2019 21:10

I nye Domus Juridica legges det opp til at teknikken skal åpne for nye muligheter. Undervisere, foredragsholdere og studenter vil finne flere ting å glede seg over.

Publisert 6. nov. 2019 19:11

Studentene fikk nylig anledning til å dele sine meninger om eksamensformer og stress i et allmøte i regi av CELL. Mange ble overrasket da det i møtet kom frem hvor mange ulike eksamensformer som var i bruk ellers ved UiO.

Publisert 24. okt. 2019 10:40

Nylig ble to vedtak fattet om Lovdata Pro og jusstudiet: Det er ikke lenger krav om å lage et faglærerutvalg i Lovdata for hvert emne. Fusk er fortsatt ikke tillatt, men det vil ikke bli laget et ekstra reglement for bruk av Lovdata Pro.

Publisert 20. sep. 2019 10:09

The Digital Courtroom skal bli en online læringsplattform for jusstudenter. Insj UiO i samarbeid med CELL søker jusstudent til utviklingsteamet.

Illustrasjonsbilde av et kursrom, laget av arktitekt
Publisert 3. sep. 2019 15:37

Fra og med studiestart 2020 kan vi endelig ta i bruk nye Domus Juridica. Utforming og utstyr i bygget vil gi et stort løft for studentens læringsmiljø, sier studiedekan Erling Hjelmeng.

Går for rettshjelp  JSU-nestleder Johanne Maria Rohde Larsen, førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum og Juristforeningens leder Fredrik Agdestein (f.v.)
Publisert 2. sep. 2019 09:30

Jon Christian, Johanne og Fredrik går Oslo Legal Walk 2019, og inviterer deg til å bli med for å støtte rettshjelptiltak onsdag 4. september.

Publisert 15. aug. 2019 13:17

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Publisert 15. aug. 2019 10:19

Fra og med vårsemesteret 2020 blir det flere endringer på emnet JUS1111, blant annet skal det gis karakteren bestått/ikke-bestått på eksamen.

Publisert 8. aug. 2019 22:51

Jus handler om mer enn gjeldende rett. Hvordan kan man for eksempel finne ut om en lov virker slik den er ment? Et nytt valgemne gir deg verktøyene for spørsmålene bortenfor «de lege lata».

Publisert 1. aug. 2019 13:16

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere høsten 2019 og våren 2020.

Publisert 28. juni 2019 15:04

Fra og med 1. juli har Infosenteret sommerstengt.

Dommerpanelet i prosedyrekonkurransen, tre dommere. Foran dem står det et tomt podie.
Publisert 20. juni 2019 13:18

Laget fra Det juridiske fakultet i Oslo gjorde det bra i årets Telders prosedyrekonkurranse i Haag.

Publisert 3. juni 2019 11:26

Det har vært nødvendig med en teknisk justering av emnesperreregelen før den skal tre i kraft i høst. Enkelte studenter kan bli berørt av endringen.

Publisert 29. mai 2019 12:40

Du har lært å tolke en lov, men kan du lage en lov? Nå kan jusstudenter jobbe med reelle utredninger for oppdragsgivere som NAV og Oslo kommune - i lovlab'en!

Publisert 23. apr. 2019 12:37

Januar 2020 starter du semesteret i et helt nytt bygg - Domus Juridica. Før flytting må vi rydde og pakke. Les om hvordan dette påvirker høstsemesteret 2019.

Publisert 25. feb. 2019 08:50

Etter rivingen og ryddingen av tomten, er arbeidet med å grave grøfter for det nye bygget begynt. Den første fasen av arbeidet – spunting på fagspråk – vil i de neste 6-8 ukene medføre en del støy og vibrasjoner i nabolaget.

 Sverre Blandhol og Roar Thun Wægger
Publisert 10. feb. 2019 17:43

Spillefilm erstatter tekst som casebeskrivelse når forskergruppen Tvisteløsninger inviterer studenter og andre interesserte til seminar.

Publisert 29. jan. 2019 10:04

Etter en prosess hvor man har sett på det totale valgemnetilbudet, vil fakultetet få færre valgemner, men også en mer dynamisk og helhetlig portefølje.

Publisert 2. jan. 2019 13:50

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere våren 2019.