Aktuelle saker

Publisert 3. juni 2019 11:26

Det har vært nødvendig med en teknisk justering av emnesperreregelen før den skal tre i kraft i høst. Enkelte studenter kan bli berørt av endringen.

Publisert 29. mai 2019 12:40

Du har lært å tolke en lov, men kan du lage en lov? Nå kan jusstudenter jobbe med reelle utredninger for oppdragsgivere som NAV og Oslo kommune - i lovlab'en!

Publisert 23. apr. 2019 12:37

Januar 2020 starter du semesteret i et helt nytt bygg - Domus Juridica. Før flytting må vi rydde og pakke. Les om hvordan dette påvirker høstsemesteret 2019.

Publisert 25. feb. 2019 08:50

Etter rivingen og ryddingen av tomten, er arbeidet med å grave grøfter for det nye bygget begynt. Den første fasen av arbeidet – spunting på fagspråk – vil i de neste 6-8 ukene medføre en del støy og vibrasjoner i nabolaget.

 Sverre Blandhol og Roar Thun Wægger
Publisert 10. feb. 2019 17:43

Spillefilm erstatter tekst som casebeskrivelse når forskergruppen Tvisteløsninger inviterer studenter og andre interesserte til seminar.

Publisert 29. jan. 2019 10:04

Etter en prosess hvor man har sett på det totale valgemnetilbudet, vil fakultetet få færre valgemner, men også en mer dynamisk og helhetlig portefølje.

Publisert 2. jan. 2019 13:50

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere våren 2019. 

Publisert 5. des. 2018 15:49

Under eksamen i JUS2111 den 5. desember opplevde noen studenter teknisk feil som hindret tilgang til Lovdata. Problemet blir fulgt opp for å unngå at det oppstår ved andre eksamener.

UiOs eksamenslokale i Silurveien
Publisert 26. nov. 2018 14:36

En feil førte til at noen eksamenskandidater hadde åpen tilgang til internett under eksamen i forrige uke. Det er ikke avdekket forsøk på bruk av tilgangen.

Publisert 23. nov. 2018 10:32

Valget av studentrepresentanter i fakultetsstyret er avsluttet og stemmene er talt opp. Den som blir studentenes representant heter Simen Gundersen.

Publisert 12. nov. 2018 15:18

Juriteket søker etter tre nye studentmedarbeidere med tiltredelse januar 2019. Studenter på 1. og 2. studieår oppfordres til å søke.

Publisert 12. nov. 2018 09:00

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant, med to vara i rangert rekkefølge. Representantene velges av og blant studentene.

Du kan stemme frem til 19. november kl 12.00.

Publisert 15. okt. 2018 11:49

Det skal snart velges studentrepresentanter til fakultetsstyret. 1. november 2018 er fristen for å foreslå kandidater til valget.

Publisert 12. okt. 2018 09:02

Jusstudenten Caroline Lødrup vant nylig et stipend for sin masteroppgave innen idrettsjus. Stipendutdeler, Antidoping Norge, vil også gi ut stipend i 2019.

Publisert 25. sep. 2018 10:53

Fra og med 1. oktober endres åpningstidene for Infosenteret.

Publisert 14. sep. 2018 09:14

Vår student Bartholomew Scholefield deltok i Telders prosedyrekonkurranse i Haag - og vant en tittel. Her forteller han hvorfor det var den beste "eksamen" han noen gang har hatt.

Publisert 6. sep. 2018 10:26

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Publisert 30. aug. 2018 12:55

Vi fortsetter tilbudet om å melde seg til kollokviegrupper gjennom Studentweb.

Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding, og du kan melde deg på frem til og med 1. september 2018.

Publisert 10. aug. 2018 16:24

Med juridisk språkemne i tysk eller fransk vil du stille sterkt om din fremtidige arbeidsplass er internasjonalt rettet: Tyskland og Frankrike er blant Norges viktigste samarbeidspartnere. 

Publisert 7. aug. 2018 15:35

Å kunne forhandle er viktig for mange, men det er en kjernekompetanse for jurister. Det nye emnet Forhandlinger (JUS5070) gir deg mulighet til å lære og trene på forhandlingsmetoder.

Publisert 30. juli 2018 15:00

Fra og med 30. juli vil de ordinære lesesalene ha åpent noen timer lenger både på hverdag og i helg

faddere august 2016
Publisert 19. juli 2018 13:05

Dei nye studentane som kjem til Det juridiske fakultet i august har passert eit trongt nålauge. Poenggrensa er framleis høg, og høgare enn i 2017.

Publisert 20. juni 2018 09:28
Publisert 8. juni 2018 11:40

Fredag 8. juni: Eksamen i emnet JUS5851 fikk forsinket oppstart på grunn av feil med nettforbindelsen og strøm til bygget i Silurveien 2. Løsningen på den manglende nettforbindelsen ble eksamen med penn og papir.

Publisert 31. mai 2018 09:05

Fakultetet ønsker å innføre emnesperre på masterstudiet i rettsvitenskap fra og med høsten 2019. Emnesperren vil hindre viderekomne studenter å gjenta eksamener på et lavere nivå i studiet.

Forslaget behandles i Programrådet for master i rettsvitenskap 4. juni.