Aktuelle saker

Skjermbilde fra et av allmøtene, av Marianne Jenum Hotvedt. Møtet ble avholdt med Zoom.
Publisert 2. feb. 2022 15:55

Studiedekanen har møtt jusstudentene for å snakke om undervisning og eksamen for vår 2022. Forutsigbarhet rundt eksamensform er noe av det som er viktig for studentene.

Bildet kan inneholde: spark scooter, kjøretøy, hjul, rekreasjon, automotive hjulsystem.
Publisert 8. juni 2021 07:44

Jus handler om mer enn gjeldende rett. Hvordan kan man for eksempel finne ut om en lov virker slik den er ment? Et nytt valgemne gir deg verktøyene for spørsmålene bortenfor «de lege lata».

Bildet kan inneholde: laptop, teknologi, elektronisk apparat.
Publisert 3. apr. 2020 12:12

Infosenteret flyttet også til hjemmekontor da universitetsbygningene stengte 12. mars. De klarer å gjøre jobben digitalt, men savner det personlige møtet med studentene.