Aktuelle saker

Publisert 20. sep. 2019 10:09

The Digital Courtroom skal bli en online læringsplattform for jusstudenter. Insj UiO i samarbeid med CELL søker jusstudent til utviklingsteamet.

Illustrasjonsbilde av et kursrom, laget av arktitekt
Publisert 3. sep. 2019 15:37

Fra og med studiestart 2020 kan vi endelig ta i bruk nye Domus Juridica. Utforming og utstyr i bygget vil gi et stort løft for studentens læringsmiljø, sier studiedekan Erling Hjelmeng.

Går for rettshjelp  JSU-nestleder Johanne Maria Rohde Larsen, førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum og Juristforeningens leder Fredrik Agdestein (f.v.)
Publisert 2. sep. 2019 09:30

Jon Christian, Johanne og Fredrik går Oslo Legal Walk 2019, og inviterer deg til å bli med for å støtte rettshjelptiltak onsdag 4. september.

Publisert 15. aug. 2019 13:17

Bli med i fakultetets (og Norges) lag på prestisjefylt prosedyrekonkurranse i Haag. Deltagelse og gjennomføring gir studiepoengsuttelling.

Publisert 15. aug. 2019 10:19

Fra og med vårsemesteret 2020 blir det flere endringer på emnet JUS1111, blant annet skal det gis karakteren bestått/ikke-bestått på eksamen.

Publisert 8. aug. 2019 22:51

Jus handler om mer enn gjeldende rett. Hvordan kan man for eksempel finne ut om en lov virker slik den er ment? Et nytt valgemne gir deg verktøyene for spørsmålene bortenfor «de lege lata».

Publisert 1. aug. 2019 13:16

Fakultetet har behov for nye kollokvieveiledere høsten 2019 og våren 2020.

Publisert 28. juni 2019 15:04

Fra og med 1. juli har Infosenteret sommerstengt.

Dommerpanelet i prosedyrekonkurransen, tre dommere. Foran dem står det et tomt podie.
Publisert 20. juni 2019 13:18

Laget fra Det juridiske fakultet i Oslo gjorde det bra i årets Telders prosedyrekonkurranse i Haag.

Publisert 3. juni 2019 11:26

Det har vært nødvendig med en teknisk justering av emnesperreregelen før den skal tre i kraft i høst. Enkelte studenter kan bli berørt av endringen.

Publisert 29. mai 2019 12:40

Du har lært å tolke en lov, men kan du lage en lov? Nå kan jusstudenter jobbe med reelle utredninger for oppdragsgivere som NAV og Oslo kommune - i lovlab'en!

Publisert 23. apr. 2019 12:37

Januar 2020 starter du semesteret i et helt nytt bygg - Domus Juridica. Før flytting må vi rydde og pakke. Les om hvordan dette påvirker høstsemesteret 2019.

Publisert 25. feb. 2019 08:50

Etter rivingen og ryddingen av tomten, er arbeidet med å grave grøfter for det nye bygget begynt. Den første fasen av arbeidet – spunting på fagspråk – vil i de neste 6-8 ukene medføre en del støy og vibrasjoner i nabolaget.

 Sverre Blandhol og Roar Thun Wægger
Publisert 10. feb. 2019 17:43

Spillefilm erstatter tekst som casebeskrivelse når forskergruppen Tvisteløsninger inviterer studenter og andre interesserte til seminar.

Publisert 29. jan. 2019 10:04

Etter en prosess hvor man har sett på det totale valgemnetilbudet, vil fakultetet få færre valgemner, men også en mer dynamisk og helhetlig portefølje.

Publisert 2. jan. 2019 13:50

Fakultetet har behov for nye oppgaverettere og kollokvieveiledere våren 2019. 

Publisert 5. des. 2018 15:49

Under eksamen i JUS2111 den 5. desember opplevde noen studenter teknisk feil som hindret tilgang til Lovdata. Problemet blir fulgt opp for å unngå at det oppstår ved andre eksamener.

UiOs eksamenslokale i Silurveien
Publisert 26. nov. 2018 14:36

En feil førte til at noen eksamenskandidater hadde åpen tilgang til internett under eksamen i forrige uke. Det er ikke avdekket forsøk på bruk av tilgangen.

Publisert 23. nov. 2018 10:32

Valget av studentrepresentanter i fakultetsstyret er avsluttet og stemmene er talt opp. Den som blir studentenes representant heter Simen Gundersen.

Publisert 12. nov. 2018 15:18

Juriteket søker etter tre nye studentmedarbeidere med tiltredelse januar 2019. Studenter på 1. og 2. studieår oppfordres til å søke.

Publisert 12. nov. 2018 09:00

Til Fakultetsstyret skal det velges en studentrepresentant, med to vara i rangert rekkefølge. Representantene velges av og blant studentene.

Du kan stemme frem til 19. november kl 12.00.

Publisert 15. okt. 2018 11:49

Det skal snart velges studentrepresentanter til fakultetsstyret. 1. november 2018 er fristen for å foreslå kandidater til valget.

Publisert 12. okt. 2018 09:02

Jusstudenten Caroline Lødrup vant nylig et stipend for sin masteroppgave innen idrettsjus. Stipendutdeler, Antidoping Norge, vil også gi ut stipend i 2019.

Publisert 25. sep. 2018 10:53

Fra og med 1. oktober endres åpningstidene for Infosenteret.

Publisert 14. sep. 2018 09:14

Vår student Bartholomew Scholefield deltok i Telders prosedyrekonkurranse i Haag - og vant en tittel. Her forteller han hvorfor det var den beste "eksamen" han noen gang har hatt.