Styrerepresentant fra studentene i 2022

Studentene har tre representanter i fakultetsstyret. To av disse utpekes av Juridisk studentutvalg, én velges som uavhengig. Ved årets valg er Bror Formo Nissen gjenvalgt.

Valget ble avsluttet 20. desember og Bror Formo Nissen ble valgt med 172 stemmer mot Ove Kenneth Nodlands 81. Nodland er første vararepresentant. Presentasjonen av de nå valgte kandidatene finnes på valgnettsidene.

Det ble avgitt totalt 257 stemmer, hvorav 4 blanke.

Publisert 20. des. 2021 16:30 - Sist endret 20. des. 2021 16:30