Endringer i valgemner og profiler i 2023

I 2023 vil noen valgemner legges ned og noen nye vil komme til. Vi vil også få en ny ordning for profiler. Endelig oversikt blir klar 13. desember 2022.

Hvert fjerde år oppdaterer fakultetet porteføljen av valgemner. Målet er at det skal være dynamikk i hvilke fag som tilbys, og at tilbudet av emner gjenspeiler endringer i samfunnet.

Fakultetet har et øvre tak på hvor mange valgemner som kan tilbys. Derfor vil noen emner legges ned, nye vil komme til, og noen emner vil slås sammen. 

Valgemner høst 2023 - vår 2027

Porteføljen av emner for høst 2023 - våren 2027 er nå i ferd med å bestemmes, og den endelige beslutningen tas 13. desember. 

De emnene som skal legges ned blir ikke lagt ned med umiddelbar virkning: Emner som går i vårsemesteret vil tilbys siste gang våren 2023, emner som går i høstsemesteret vil tilbys siste gang høst 2023. Det blir mulighet til konteeksamen for disse emnene, også i tilfelle stryk.

Endring i profiler

En profil er en valgfri faglig spesialisering, hvor du velger valgemner med faglig sammenheng. Om du velger å ta en profil, vil dette markeres på vitnemålet.

Høsten 2023 vil vi endre sammensetningen av profilene. I tillegg blir samtlige valgemner plassert i en profil (men det blir fortsatt frivillig å ta en profil).

Les om nåværende profilordning på Master i rettsvitenskap

Tar du en profil nå? Formelt legger vi ned nåværende profilordning etter høsten 2023. Men er du oppmeldt til en profil i "gammel" ordning, og oppfyller kravene til denne, vil du fortsatt kunne få dette markert på vitnemålet. 

Vi kan imidlertid ikke gi noen garantier for at man vil kunne oppnå gammel profil til evig tid, ettersom dette vil avhenge av hvilke valgemner som er tilgjengelige. 

Mer informasjon når porteføljen er besluttet

Umiddelbart etter at vi har en beslutning om hvilke valgemner som skal gå Høst 2023 - Vår 2027, vil vi begynne med å oppdatere emnesider og profilnettsidene.

Vi vil også sende ut epost med informasjon om hvilke valgemner som legges ned og hvilke som opprettes, samt om de nye profilene.

Publisert 21. nov. 2022 11:09 - Sist endret 21. nov. 2022 11:09